แปลเอกสารไทย- อังกฤษ หรือ อังกฤษ - ไทย เขียนบทความทั่วไปและเฉพาะทาง

0

งานเขียนบทความ แปลเอกสาร จัดทำเอกสารทางกฎหมายทั้งไทยและอังกฤษ บริการ Notary Public

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย- อังกฤษ หรือ อังกฤษ - ไทย เขียนบทความทั่วไปและเฉพาะทาง

  • 1. ส่งสำเนาต้นฉบับที่ต้องการแปล พร้อมบอกรายละเอียดและจุดประสงค์ของงาน หรือให้จัดทำเอกสารด้านกฎหมาย
  • 2. รอการประเมินราคาและตกลงราคาพร้อมระบุวันรับงาน
แพ็กเกจ
Standard for C฿ 380
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานแปลหรืองานเขียน 350 คำ ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เอกสารทั่วไป ส่งงานโดย Line, Google Drive, email.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Silver for B฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลหรืองานเขียน 450 คำ ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เอกสารราชการ (รับจัดทำ Notary Public- คิดราคาแยก สอบถามผู้เขียน) ส่งงานโดย Line, Google Drive, email.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Gold for A฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลหรืองานเขียน 450 คำ ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เอกสารเฉพาะทาง ส่งงานโดย Line, Google Drive, email.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!