Print งานด้วยเครื่อง 3D ขนาดเล็ก

1. รับงานง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น Model การ์ตูน สัตว์ คน สิ่งของ 2. รับออกแบบงานทรงเลขาคณิตง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม tinkercad และ print ด้วยเครื่อง 3D printer เก่าๆ แต่ใช้งานได้ดี เป็นเครื่องราคาถูก 3. ขนาดของงานที่จะ print ต้องไม่เกิน 180 x 180 x 180 มม. 4. เป็นทางเลือกสำหรับ ท่านลูกค้าที่ต้องการแค่งาน ธรรมดา ราคาถูก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Print งานด้วยเครื่อง 3D ขนาดเล็ก

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน ตัวอย่างงาน ขนาด ที่ต้องการจะ 3D Print จะเป็นโปรแกรม หรือเป็นรูปก็ได้ คุยกันครับ ทางผมอาจจะปรับแต่งได้ หรือจะช่วยหาภาพฟรีๆ ที่ออกแแบไว้แล้วในอินเตอร์เนท มาให้ดูได้ ขนาดชิ้นงานที่จะ print จำกัดขนาด 180x180x180 มม.
  • 2. งานที่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก อาจจะต้องคุยกัน ตกลงราคาเพิ่มเติมครับ
แพ็กเกจ
พอใช้ได้
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

กรณีใช้เส้นพลาสติกที่มีอยู่แล้ว ไม่กำหนดสี 1. โมเดล 3D ดิบๆ ความหนาชิ้นงาน 0.8 มม. ไม่มีการขัดผิว หรือตกแต่งใดๆ จะกี่ชิ้นก็ตาม รวมเวลาในการทำ 3D print คิดราคาเพิ่มดังนี้ 1.1 ภายใน 6 ชม. ไม่คิดเงินเพิ่ม 1.2 หลัง 6 ชม. คิดเพิ่มปัดเศษนาทีเป็น ชม. เพิ่ม 50 บาท ต่อ ชม. 2. รูปนามสกุล .jpg .png 2.1 ไม่เกิน 4 มุม ไม่คิดเงินเพิ่ม 2.2 5 มุม ขึ้นไป คิดเพิ่ม รูปละ 20 บาท 3. ไฟล์ for 3D printer นามสกุล .stl, .obj หรือ for Lasercutting นามสกุล .svg

กำลังดี
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

กรณี ต้องการเลือกสี 1. โมเดล 3D ดิบๆ ความหนาชิ้นงาน 0.8 มม. ไม่มีการขัดผิว หรือตกแต่งใดๆ จะกี่ชิ้นก็ตาม รวมเวลาในการทำ 3D print คิดราคาเพิ่มดังนี้ 1.1 ภายใน 6 ชม. ไม่คิดเงินเพิ่ม 1.2 หลัง 6 ชม. คิดเพิ่มปัดเศษนาทีเป็น ชม. เพิ่ม 50 บาท ต่อ ชม. 2. รูปนามสกุล .jpg .png 2.1 ไม่เกิน 4 มุม ไม่คิดเงินเพิ่ม 2.2 5 มุม ขึ้นไป คิดเพิ่ม รูปละ 20 บาท 3. ไฟล์ for 3D printer นามสกุล .stl, .obj หรือ for Lasercutting นามสกุล .svg

ดีมาก (เหมาะกับงานที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก)
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

กรณี ต้องการเลือกสี และ ชิ้นงานหนากว่ามาตรฐาน 1. โมเดล 3D ดิบๆ ความหนาชิ้นงาน 1-1.5 มม. (เช่น ขาสัตว์ ) ไม่มีการขัดผิว หรือตกแต่งใดๆ จะกี่ชิ้นก็ตาม รวมเวลาในการทำ 3D print คิดราคาเพิ่มดังนี้ 1.1 ภายใน 12 ชม. ไม่คิดเงินเพิ่ม 1.2 หลัง 12 ชม. คิดเพิ่มปัดเศษนาทีเป็น ชม. เพิ่ม 100 บาท ต่อ ชม. 2. รูปนามสกุล .jpg .png 2.1 ไม่เกิน 6 มุม ไม่คิดเงินเพิ่ม 2.2 7 มุม ขึ้นไป คิดเพิ่ม รูปละ 20 บาท 3. ไฟล์ for 3D printer นามสกุล .stl, .obj หรือ for Lasercutting นามสกุล .svg

ฟรีแลนซ์
ดนัย

การศึกษา ปวส. เครื่องมือกล มีประสพการณ์ การออกแบบ และ ใช้งาน 3D printer พื้นฐาน 5 เดือน ประสพการณ์อื่น ๆ พนักงานวางแผนซ่อมบำรุงในโรงกลั่นน้ำมัน วางแผนและคุมงานซ่อม ถังน้ำมัน หอกลั่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแยกปฏิกิริยา อุปกรณ์ static

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน