รับทำแบบสอบ รับสร้างแบบสอบถาม ออนไลน์ Google Forms

สามารถตอบแบบสอบถามได้ทั้งไทยและอังกฤษ ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียนนักศึกษา วัยทำงาน เป็นต้น เริ่มทำงานหลังโอนเงินตามที่ตกลงกันไว้ ***ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม ขออนุญาต ไม่รับแบบสอบถาม ที่ถามข้อมูลส่วนตัว อาทิ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่และอีเมล์ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดและราคาแล้ว ส่งตัวอย่างแบบฟอร์มแบบสอบถามเพื่อให้พิจารณา(Google formหรืออื่นๆ) เมื่อตกลงราคากันได้โอนเงินแล้ว จะเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันที ***ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม ขออนุญาต ไม่รับแบบสอบถาม ที่ถามข้อมูลส่วนตัว อาทิ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่และอีเมล์ ** สร้างแบบสอบถาม / ออกแบบ แบบสอบถาม ใช้ Google Forms , Word หรือตามที่ลูกค้าต้องการ โดยกำหนดรูปแบบและคำถามมาให้ชัดเจน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแบบสอบ รับสร้างแบบสอบถาม ออนไลน์ Google Forms

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน จุดประสงค์ของงาน
  • 2. ลูกค้าส่งเนื้อหาแบบสอบถาม และ ขอบเขตงานเพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
แบบสอบถามออนไลน์ เช่น Google Forms
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สำหรับแบบสอบถามออนไลน์เช่น Google Forms เริ่มต้น 300 บาท - ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานพร้อมส่งแบบฟอร์มให้พิจารณาราคา - หากลูกค้าเร่งใช้งานกรุณา แจ้งระยะเวลาพร้อมกับรายละเอียดงานเพื่อให้ฟรีแลซ์สามารถคำนวณระยะเวลาและราคาเบื่องต้นได้ - หากมีขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย กรุณาแจ้งให้ทราบโดยชัดเจนเพื่อเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนเสนอราคา ** เมื่อเสร็จงานจะแจ้งกลับไปทุกครั้ง ** ในขณะทำงานจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ลูกค้าสบายใจและทราบการดำเนินงาน

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google Forms
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ใช้ทำแบบฟอร์มได้ ( เช่น Google Forms, Word ตามที่ลูกค้าต้องการ ) - ลูกค้าสามารถเลือก ธีม ภาพพื้นหลัง สี หรือภาพประกอบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ - แก้ไขได้หากมีข้อผิดพลาด ( ไม่เกิน 5 ครั้ง ) - 1 - 26 ข้อ เริ่มต้นที่ 300 บาท เกิน 26 ข้อ + 2 บาท ** เมื่อเสร็จงานจะแจ้งกลับไปทุกครั้ง ** ในขณะทำงานจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ลูกค้าสบายใจและทราบการดำเนินงาน

ฟรีแลนซ์
Atchara

- รับงานวาดภาพการ์ตูน , ออกแบบ Logo / Banner / นามบัตร / Resume / Portfolio - รับทำแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามออนไลน์ - จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - ประสบการณ์ทำงาน ฟรีแลนซ์กราฟฟิกดีไซน์ ช่างภาพอิสระ โปรแกรมเมอร์ และ IT Support

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน