วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Google Sheet

0

จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ใน Excel และ Google Sheet แสดงผลการวิเคราะห์ลง Dashboard สามารถทำงานเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ให้คำปรึกษาแนะนำในการเก็บข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ช่วยออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลให้ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Google Sheet

  • 1. พูดคุยเพื่อเข้าใจรายละเอียดงาน และให้คำแนะนำพร้อมเสนอวิธีทำงานเบื้องต้น
  • 2. เสนอราคาพร้อมรายละเอียดการทำงาน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูล Excel ทั่วไป฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

วิเคราะห์ข้อมูลใน Excel หรือ Google Sheet - ไม่จำกัดสูตร - ทำกราฟไม่เกิน 3 กราฟ - เชื่อมข้อมูลไม่เกิน 1 ชีท - พร้อมบริการสอนการใช้งาน และต่อยอด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะห์ข้อมูล Excel ละเอียด฿ 1,400
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราะห์ข้อมูลใน Excel หรือ Google Sheet - ไม่จำกัดสูตร - ทำกราฟไม่เกิน 5 กราฟ - เชื่อมข้อมูลไม่เกิน 3 ชีท - พร้อมบริการสอนการใช้งาน และต่อยอด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วิเคราะห์ข้อมูล Excel ละเอียด+Dashboard ฿ 2,700
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ทำ Dashboard เสนอข้อมูลใน Excel หรือ Google Sheet หรือ google studio (1 ชีท หรือ 1 ไฟล์) - ไม่จำกัดสูตร - ทำกราฟไม่เกิน 8 กราฟ - เชื่อมข้อมูลได้ไม่เกิน 5 ชีท - พร้อมบริการสอนการใช้งาน และต่อยอด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!