รับเขียนบทความด้านการแพทย์ บทความทางวิชาการ และ แก้ไข Manuscript ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

-รับเขียนบทความ บทความทางวิชาการทางด้านการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รับแก้ไขบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ทั้งวารสารของไทยและวารสารนานาชาติ - ผู้วิจัยโปรดแจ้ง concept งานวิจัยของตนเอง หรือข้อมูลที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง เพื่อให้ทางเราประเมิณราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความด้านการแพทย์ บทความทางวิชาการ และ แก้ไข Manuscript ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อ พูดคุย สอบถามสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งานวิจัยมาให้เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
บทความทางการแพทย์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทความทางการแพทย์ 400-600 คำ รับงานและส่งงานเฉพาะไฟล์ word

ฟรีแลนซ์
Piyachat

ผศ.ดร.ทนพญ. ปิยฉัตร เอวาลิน เดนบาส ประสบการณ์ทำงาน 1.อดีตหัวหน้าภาควิชาภูมิคุ้มกันคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2.อดีตอาจารย์ภาควิชาพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สถาบันจักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3.อดีตหัวหน้าบรรณาธิการเว็บไซด์และแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน