รับออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมพร้อมทำรายการคำนวณ

0.0

บริการ -ออกแบบพร้อมทำรายการคำนวณโครงสร้าง -ออกแบบระบบประกอบอาคารพร้อมรายการคำนวณ (ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ดับเพลิง) -หรือรับทำเฉพาะรายการคำนวณ)ประกอบแบบเพื่อขออนุญาต -รับทำรายการคำนวณระบบดับเพลิงด้วยโปรแกรม FHC วิธี Hydraulic Calculation หาขนาดท่อเล็กที่สุดเพื่อลดค่าต้นทุนของ -รับถอดปริมาณงานก่อสร้าง (BOQ)

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมพร้อมทำรายการคำนวณ

  • 1. พูดคุยและตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของงาน ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งานมาให้โดยอาจจะเป็นไฟล์ DWG. PDF. JPG. เพื่อเริ่มงาน

แพ็กเกจ ราคา รับออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมพร้อมทำรายการคำนวณ

งานระบบประกอบอาคาร

฿3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานออกแบบพร้อมรายการคำนวณ ระบบประกอบอาคาร เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ และดับเพลิง รวมทุกระบบ -พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม. ราคาค่าบริการ 3,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตร.ม. ราคาค่าบริการตารางเมตรละ 40 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบเป็นไฟล์ DWG.และ PDF. 2.รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรองโดยวิศวกร 3.หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

งานโครงสร้าง

฿9,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานออกแบบพร้อมรายการคำนวณงานโครงสร้าง -พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม. ราคาค่าบริการ 9000 บาท -พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตร.ม. ราคาคา่บริการตารางเมตรละ 35 บาท สิ่งที่คุณจะได้รับ 1.แบบเป็นไฟล์ DWG. และ PDF 2.รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรองโดยวิศวกร 3.หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

รับคำนวณระบบดับเพลิงด้วยวิธี Hydraulic calculation โดยโปรแกรม FHC

฿10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานคำนวณระบบดับเพลิงวิธี Hydraulic calculation -ขึ้นอยู่กับระบบของลูกค้าเช่น ดับเพลิงด้วยน้ำ,สารสะอาด เป็นต้น -พื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม. เหมาจ่าย 15,000 บาท -พื้นที่เกิน 1000 ตร.ม. คิด ตร.ม. ละ 25 บาท -ผู้ว่าจ้างจะต้องกำหนด critiria ในการออกแบบและคำนวณมาให้และสามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง สิ่งที่คุณจะได้รับ -รายการคำนวณวิธี Hydraulic calculation ด้วยโปรแกรม FHC เป็นไฟล์ PDF


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!