รับสอนและอบรมเทคนิคการขาย ได้ทั้งบริษัทและทีมขายออนไลน์

> สอน 1 วันเต็ม พร้อมอุปกรณ์ในการทำ workshop สำหรับผู้เข้าอบรม > แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมและสถานที่ > แจ้งจองกำหนดวันที่ให้เข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พิเศษ > ปรึกษาฟรีได้ตลอดทั้งก่อนและหลังรับงาน เรื่อง การตลาดและการเป็นที่ปรึกษางานขาย > เทคนิคการสร้างจูงใจให้ทีมขายเพื่อไปถึงเป้าหมายร่วมกัน คอร์สนี้ใช้สำหรับการอบรมทั้งกับทีมขายออนไลน์และทีมขายในองค์กรธุรกิจ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้นักขายมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลูกค้าโดยใช้จิตวิทยาเพื่อเข้าถึงความต้องการและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคตลาดยุค 4.0 และรู้เท่าทันพฤติกรรมของผู้บริโภค • เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงกระบวนการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดการขายรวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน • เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักขายสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ • เพื่อเสริมทักษะในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพโดยทำให้ลูกค้าพอใจและมีความต้องการต่อเนื่อง หัวข้อบรรยาย • พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภทในยุค 4.0 • วิธีการขายยุคใหม่แบบมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดการขาย • วิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าโดยการตั้งคำถาม • หลักการวิเคราะห์ลูกค้าโดยใช้จิตวิทยา • วิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ลูกค้าประทับใ • วิธีการรักษาลูกค้าให้ซื้ออย่างต่อเนื่องและทำให้ลูกค้าบอกต่อในเชิงบวก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนและอบรมเทคนิคการขาย ได้ทั้งบริษัทและทีมขายออนไลน์

  • 1. **แจ้งกำหนดวันที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • 2. **แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อทำการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สถานที่เหมาะสมสำหรับการจัด เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา - การอบรมมีการบรรยาย 50% และกิจกรรม 50% เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้ได้จริง - จำนวนผู้อบรม 8-15 คน (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน หากจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่าที่กำหนด) - คอร์สนี้เหมาะกับ : พนักงานทุกระดับ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาด้านการตลาดและงานขาย - รับงานทั่วประเทศ (ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับต่างจังหวัด) ****รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อบริจาคเป็นการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาส****

ฟรีแลนซ์
สุกฤตา

ถ้าบริษัทของคุณมีปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กร? พนักงานมีการลาออกบ่อย หรือ ไม่มีใจรักในการทำงาน ต้องการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เราพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้บริษัทของคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยการอบรมแบบเน้นกิจกรรม (Workshop) ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำงานในบริษัทของคุณราบรื่น นำไปสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จ

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน