สร้างแบบสอบถาม เพื่อเจาะใจ หา insight ผู้บริโภค

5
ขายได้ 6 ครั้ง

รับสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของผู้บริโภค จากที่ปรึกษาการตลาด * สำหรับทุกแบบสอบถาม จะมีการหาข้อมูลให้เบื้องต้น โดยเป็นข้อมูลเฉพาะของบริการ และสินค้านั้นๆ เพื่อจัดแบบสอบถามให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปวิเคราะห์ ต่อยอดได้สูงที่สุด แบบสอบถาม และผลลัพธ์ที่จะได้ - สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดงานได้จริง เพราะคิดคำถามโดยนักการตลาด ท่ีทำงานด้าน Marketing เฉพาะด้านอยู่แล้ว - เข้าใจความคิด พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปปรับทิศทางธุรกิจ และการตลาดของตัวเองได้ - ทำสไลด์แสดงข้อมูล เพื่อนำไปเสนองานต่อได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างแบบสอบถาม เพื่อเจาะใจ หา insight ผู้บริโภค

  • 1. ติดต่อเข้ามา แจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้างชำระเงิน
แพ็กเกจ
แบบสอบถามทั่วไป฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ตัวอย่างแบบสอบถาม - ลิ้งค์ Google Docs - จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 15 คำถาม * ไฟล์ที่ได้รับจะเป็นตัวอย่างแบบสอบถามที่ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้ง่ายๆ ** หากต้องการให้ผู้รับจ้างคิดแบบสอบถามโดยเฉพาะ ไม่เกิน 15 คำถาม และทำแบบสอบถามออนไลน์ (ลิ้งค์ Google Form) ให้นำไปใช้ต่อได้เลย คิดเพิ่ม 1,000 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แบบสอบถามเจาะลึก฿ 4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. แบบสอบถามออนไลน์ - ลิ้งค์ Google Form - จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 40 คำถาม - มีการแบ่งสัดส่วนคำถามในแต่ละเรื่อง เช่น ความคิดเห็น พฤติกรรม


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แบบสอบถาม พร้อมสไลด์สรุปผล และวิเคราะห์โดยนักการตลาด฿ 18,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. แบบสอบถามออนไลน์ - ลิ้งค์ Google Form - จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 40 คำถาม - มีการแบ่งสัดส่วนคำถามในแต่ละเรื่อง เช่น ความคิดเห็น พฤติกรรม 2. รูปแบบวิเคราะห์ และสรุปผล : ไฟล์ PDF * ทำเสร็จภายใน 5 วัน หลังจากได้ผลตอบแบบสอบถาม 3. พรีเซนท์เนื้อหา และพูดคุยเรื่องการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง ไม่เกิน 2 ชม. - การปรึกษาเรื่องการตลาด สามารถแจ้งลิสคำถามมาให้ผู้ว่าจ้างหาข้อมูลเพื่อพูดคุยได้ *ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้หาคนตอบแบบสอบถามเอง (หากต้องการให้ผู้ว่าจ้างช่วยหาคนตอบให้ สามารถแจ้งเพื่อคุยเรื่องค่าดำเนินงานได้)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!