สร้างแบบสอบถาม เพื่อเจาะใจ หา insight ผู้บริโภค

รับสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของผู้บริโภค จากที่ปรึกษาการตลาด แบบสอบถาม และผลลัพธ์ - สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดงานได้จริง - ทำสไลด์แสดงข้อมูล เพื่อนำไปเสนองานต่อได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างแบบสอบถาม เพื่อเจาะใจ หา insight ผู้บริโภค

  • 1. ติดต่อเข้ามา แจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้างชำระเงิน
แพ็กเกจ
แบบสอบถามทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รูปแบบ : ลิ้งค์ Google Form จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 15 คำถาม

แบบสอบถามเจาะลึก
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รูปแบบ : ลิ้งค์ Google Form จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 40 คำถาม

แบบสอบถาม พร้อมสไลด์สรุปผล
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

รูปแบบแบบสอบถาม : ลิ้งค์ Google Form รูปแบบสไลด์สรุปผล : ไฟล์ PDF จำนวนคำถาม : ไม่เกิน 40 คำถาม (เป็นคำถามปลายปิดทั้งหมด) *ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้หาคนตอบแบบสอบถามเอง *ทำสไลด์สรุปผลให้ ภายใน 2 วัน หลังจากได้ผลแบบสอบถามจากผู้ว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
Maywika

เป็นที่ปรึกษาการตลาดมา 3 ปี และทำงานด้านการสื่อสารและโฆษณามา 6 ปี ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันรับฟรีแลนซ์เป็นที่ปรึกษาการตลาด วางแผนกลยุทธ์การขาย และหาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของกลุ่มลูกค้า

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน