จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม บอกเลิกสัญญา

0

จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบผ่านใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1994/2565 สามารถว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย มีประสบการณ์จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาก่อนฟ้องคดี และมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจกว่า 1 ปีด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม บอกเลิกสัญญา

  • 1. สอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  • 2. กำหนดกรอบการทำงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญาลูกหนี้ ก่อนดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดี สิ่งที่ท่านจะได้รับ ได้แก่ ไฟล์หนังสือบอกกล่าวทวงถามรูปแบบ PDF สามารถนำไปจัดส่งให้ลูกหนี้ได้ทันที


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
หนังสือรับสภาพหนี้/สัญญาประนีประนอมยอมความ/สัญญาต่าง ๆ ฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จัดทำร่างหนังสือรับสภาพหนี้/สัญญาประนีประนอมยอมความ/สัญญาต่าง ๆ สิ่งที่ท่านจะได้รับ ได้แก่ ไฟล์ร่างหนังสือตามที่ตกลงในรูปแบบ Doc และ PDF สามารถนำไปใช้งานได้ทันที และยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาการบริหารสัญญา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ร่างพินัยกรรม฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จัดทำร่างพินัยกรรม สิ่งที่ท่านจะได้รับ ได้แก่ ร่างพินัยกรรมในรูปแบบ Doc และ PDF สามารถนำไปใช้งานได้ทันที และยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาการบริหารทรัพย์สิน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!