รับเขียนบทความ / Content ทุกรูปแบบ

1.ลูกค้าแจ้งความต้องการ พร้อมให้รายละเอียดมากที่สุด เช่น แนวทางในการเขียน ขอบเขตของงานที่ต้องการ ที่เป็นประเด็นหลัก เพื่อความรวดเร็วของการทำงาน ลูกค้าสามารถคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มต้นทำงาน 2.เขียนเสร็จมีการตรวจเช็คบทความซ้ำให้ด้วย ก่อนที่จะส่งมอบงาน และสามารถปรับแก้งานให้ได้ 3 ครั้ง ฟรี 3.เขียนงานให้จากโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตัวอักษร Cordia New (Body) ตัวอักษรขนาด 16

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับเขียนบทความ / Content ทุกรูปแบบ เพื่อใช้ในการทำ SEO หรือ Content Marketing ตามโจทย์ที่ลูกค้ากำหนด ตามความต้องการของลูกค้า หรือตามหัวข้อที่ลูกค้ากำหนด สามารถทำการปรับแก้ได้ 3 ครั้ง ใส่ความตั้งใจ เขียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

ฟรีแลนซ์
Maythee

มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมMs-Officeมีความตั้งใจขยันใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมายและทำมันออกมาอย่างดีที่สุด

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
35 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน