รับทำเอกสาร หาข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร

รับพิมพ์เอกสาร รายงาน จัดทำเล่มรายงาน แก้ไขเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียน ข้อสอบ หรืออื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเอกสาร หาข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร

  • 1. ลูกค้าบอกลักษณะงานที่ต้องการ และระยะเวลาในการมอบหมายงาน
  • 2. ลูกค้ามอบเนื้อหา หรืองาน เพื่อทำการตรวจสอบ
แพ็กเกจ
เอกสารไม่ด่วน1
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ระยะในการทำงาน 2 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ตลอด เอกสาร 1-10 หน้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ .PDF,.DOCX ฯลฯ

เอกสารไม่ด่วน2
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะในการทำงาน 3 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ตลอด เอกสาร 10-15 หน้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ .PDF,.DOCX ฯลฯ

เอกสารด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะในการทำงาน 1 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ตลอด เอกสาร 1-15 หน้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ .PDF,.DOCX ฯลฯ

ฟรีแลนซ์
ลัญจกร

การพิมพ์รายงาน พิมพ์งาน หาข้อมูลต่างๆ จัดทำเล่มรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน