Infographic Design & Presentation เพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมถึงงานวิจัย

0

Designer ออกแบบ Infographic และ Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงง่าย สรุปใจความย่อยข้อมูลจากงานวิจัยให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น (สามารถใช้ Design Process เดียวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้) - ขั้นตอนการทำงาน - 1. รับ Brief ภาพรวมของงาน และความต้องการข้อลูกค้า พูดคุยเรื่องขอบเขตของงาน 2. Research & Alternative Concept เพื่ออธิบายลักษณะงานและรูปแบบ วิธีการคิดงาน ให้ตรงกับความต้องการข้อลูกค้ามากที่สุด 3. เสนอราคา พร้อมตกลงระยะเวลาการทำงาน และจำนวนวันนัดส่งงานเป็นระยะและปรับแบบ (Design Develop, Final Design) 4. ส่งไฟล์งานตามที่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Infographic Design & Presentation เพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมถึงงานวิจัย

  • 1. รับ Brief ภาพรวมของงาน และความต้องการข้อลูกค้า พูดคุยเรื่องขอบเขตของงาน
  • 2. Research & Alternative Concept เพื่ออธิบายลักษณะงานและรูปแบบ วิธีการคิดงาน ให้ตรงกับความต้องการข้อลูกค้ามากที่สุด
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
Infographic Design ทั่วไป
Infographic Design จากงานวิจัย
Infographic Design ทั่วไป ราคาเริ่ม 1000 ฿/แผ่น
Infographic Design จากงานวิจัย ราคาเริ่ม 1500 ฿/แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
5 ครั้ง
5 ครั้ง
ออกแบบชิ้นงานให้เลือก
3 ชิ้น
3 ชิ้น
ราคา
฿ 1,000
฿ 1,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!