รับทำบัญชีเพื่อกู้แบงค์ ร้านค้าออนไลน์ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปิดงบการเงิน

0.0

บริการรับทำบัญชี และจัดทำรายงานและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36 และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53,54 ทางออนไลน์ในระบบ E-filing ของสรรพากร บริการรับทำบัญชีเพื่อกู้แบงค์-รับยื่นภาษี-รับปรึกษาร้านค้าออนไลน์ บริการรับยื่นภาษีบุลคลธรรมดา ภ.ง.ดง 90/91 พนักงานบริษัท ร้านค้าออนไลน์ ขายของผ่าน Facebook, Shopee , Lazada ,Tiktok, Line @ , คนละครึ่ง และอื่นๆ บริการรับทำบัญชีรายเดือน - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 รายละเอียดบริการอื่นๆ เพิ่มเติม - บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ - บริการรจัดทำบัญชีรายเดือน - บริการปิดงบการเงินและยื่นงบการเงิน - จัดทำแบบยื่นภาษีและประกันสังคม - บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ยื่นแบบ ภ.พ.30, ภ.พ.36 ทุกเดือน - บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับบุคคลธรรม ยื่น vat และทำรายงานภาษี - ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี/ประกันสังคม สำหรับบุคคลธรรมดา - ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ - ให้คำแนะนำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ด้านบัญชีและภาษี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปิดงบการเงินประจำปี และยื่น e-Filing - ปิดงบการเงินเปล่า - ปิดงบการเงินไม่ตรงรอบ - ปิดงบการเงินเปล่าไม่ตรงรอบ - ปิดงบการเงินย้อนหลัง - ปิดงบการเงินไม่มีรายได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีเพื่อกู้แบงค์ ร้านค้าออนไลน์ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปิดงบการเงิน

  • 1. ติดต่อประสานงานเพื่อขอรายละเอียดลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ ทำความเข้าใจธุรกิจ สอบถามปัญหาที่พบ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. เริ่มงานได้ทันที เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ส่งข้อมูลได้ทาง Email หรือ ทาง Line และ Chat
แพ็กเกจ
รับทำบัญชีเพื่อกู้แบงค์ วางแผนภาษีเงินได้และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.94 รับปรึกษาร้านค้าออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับทำบัญชีรายการซื้อ-ขายย้อนหลังเพื่อกู้แบงค์ 6 เดือน (สรุปรายได้รายวัน) - ขายของผ่านทาง Facebook, Shopee, Lazada, Line Shop, Tiktok และอื่นๆ - วางระบบการบันทึกรายรับ-จ่าย ภาษีธุรกิจออนไลน์ - วางแผนการเงินเข้าบัญชีจำนวนมากและหลายๆครั้งต่อปี - ปรึกษาปัญหาภาษี/เเนะนำวิธีวางระบบบัญชี - การขายสินค้าหลายชนิด เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ 1. แบบแสดงรายการภาษี และรายการแนบ เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จค่าชำระภาษี จากกรมสรรพากร 3. ใบเสร็จค่าบริการยื่นแบบภาษี 4. รายงานรายการทางบัญชี


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.พ.36 (ค่าโฆษณา Facebook, Google) และยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับทำบัญชีรายการซื้อ-ขายและยื่นแบบภาษี - เอกสารบัญชี 1-5 รายการ ค่าบริการ 500 บาท - เอกสารบัญชี 6-20 รายการ ค่าบริการ 1,000 บาท - เอกสารบัญชี 21-40 รายการ ค่าบริการ 2,000 บาท - เอกสารบัญชี 41-60 รายการ ค่าบริการ 3,000 บาท - เอกสารบัญชี 61-80 รายการ ค่าบริการ 4,000 บาท - เอกสารบัญชี 81-100 รายการ ค่าบริการ 5,000 บาท เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ 1. แบบแสดงรายการภาษี และรายการแนบ เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จค่าชำระภาษี จากกรมสรรพากร 3. ใบเสร็จค่าบริการยื่นแบบภาษี 4. รายการบัญชี


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ปิดงบการเงินเปล่า ปิดงบการเงินไม่ตรงรอบ งบการเงินย้อนหลัง ในงบการเงินไม่มีรายได้ ในลักษณะไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อปี฿ 6,900
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการปิดงบการเงินประจำปี และยื่น e-Filing - ปิดงบการเงินเปล่า - ปิดงบการเงินไม่ตรงรอบ - ปิดงบการเงินเปล่าไม่ตรงรอบ - ปิดงบการเงินย้อนหลัง - ปิดงบการเงินไม่มีรายได้ - ปิดงบการเงินมีรายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อปี ให้บริการคำปรึกษาการปิดงบการเงินประจำปีและยื่น e-Filing - โดยค่าบริการรวมค่าบริการทำบัญชี เอกสารไม่เกิน 50 รายการ - งบการเงินรายได้เกิน 1 ล้านบาท สอบเพิ่มเติม - ปิดงบการเงินย้อนหลัง บวกเพิ่ม 1,000 บาท - ค่าบริการรับรองงบการเงิน (CPA) แล้ว


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
พรหมพิริยะ
พรหมพิริยะ

สวัสดีครับ พวกเราในนาม บริษัท แม็กซ์บิซ แอคเซอร์ริช จำกัด ที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี และให้เราเป็นผู้ช่วยคุณในการวางแผนบัญชีและจัดการภาษี ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และช่วยวิเคราะห์ผลประกอบการเบื้องต้น เพื่อช่วยวางแผนทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และรับมือกับภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สวัสดีครับ พวกเราในนาม บริษัท แม็กซ์บิซ แอคเซอร์ริช จำกัด ที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี และให้เราเป็นผู้ช่วยคุณในการวางแผนบัญชีและจัดการภาษี ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และช่วยวิเคราะห์ผลประกอบการเบื้องต้น เพื่อช่วยวางแผนทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และรับมือกับภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
38 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!