รับเขียนและเรียบเรียงหนังสือ E-book แนวคิด ปรัชญา เรื่องเล่า How To ธุรกิจ สูจิบัตร หนังสือเฉพาะกิจ

รับงานเขียนหนังสือ อีบุ๊ค สูจิบัตรงานต่าง ๆ หนังสือสำหรับแจกเป็นของชำร่วย **ฟรี บริการตรวจพิสูจน์อักษร** รับเขียนและเรียบเรียงงานเขียน ประเภท แนวคิด ปรัชญา เรื่องเล่า How To หนังสือให้ความรู้ธุรกิจเฉพาะ สามารถรับงานด่วนได้หากไม่มีคิวอยู่ สไตล์การเขียน เน้นอ่านลื่นไหล เข้าใจง่าย ภาษาสละสลวย สามารถปรับสไตล์คำพูดตามบุคลิกของผู้ว่าจ้างได้ค่ะ มีผลงานเขียนหนังสือชื่อ "ชัดเจนเปลี่ยน" ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรณาธิการ โดยชมรมบรรณาธิการไทย คิดราคาตามจำนวนหน้า (เฉพาะเนื้อหา) ความยาว 100-150 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 คิดหน้าละ 120 บาท ความยาว 150-250 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 คิดหน้าละ 100 บาท ความยาว 250-350 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 คิดหน้าละ 95 บาท มีทีมงานบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร จัดทำรูปเล่ม พร้อมจัดพิมพ์ (สอบถามราคาทางแชทได้ค่ะ) ชื่อผู้เขียนและลิขสิทธิ์งานเขียนเป็นของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนและเรียบเรียงหนังสือ E-book แนวคิด ปรัชญา เรื่องเล่า How To ธุรกิจ สูจิบัตร หนังสือเฉพาะกิจ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเพื่อตกลงราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์สร้างใบเสนอราคา ผู้ว่าจ้างชำระเงิน
แพ็กเกจ
S ขอบคุณ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

หนังสือ E-book หรือสูจิบัตร งานเขียน เรียบเรียงหนังสือภาษาไทย ความยาว 100-150 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 **ฟรีบริการพิสูจน์อักษรทุกแพ็กเกจ คิดราคาตามจำนวนหน้า (เฉพาะเนื้อหา ไม่นับภาพประกอบ) ความยาว 100-150 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 หน้าละ 120 บาท ปรับแก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง (ปรับได้เนื้อหาบางส่วน ไม่ใช่เป็นการรื้อเขียนใหม่ทั้งหมด) มีบริการบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม จัดพิมพ์เล่ม ทักข้อความปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ลิขสิทธิ์งานเขียนเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์

M ดีใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

หนังสือ หรือ E-book งานเขียน เรียบเรียงหนังสือภาษาไทย ความยาว 150-250 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 **ฟรีบริการพิสูจน์อักษรทุกแพ็กเกจ คิดราคาตามจำนวนหน้า (เฉพาะเนื้อหา ไม่นับภาพประกอบ) ความยาว 150-250 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 หน้าละ 100 บาท ปรับแก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง (ปรับได้เนื้อหาบางส่วน ไม่ใช่เป็นการรื้อเขียนใหม่ทั้งหมด) มีบริการบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม จัดพิมพ์เล่ม ทักข้อความปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ลิขสิทธิ์งานเขียนเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์

L ปลื้มใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

หนังสือ หรือ E-book งานเขียน เรียบเรียงหนังสือภาษาไทย ความยาว 250-350 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 **ฟรีบริการพิสูจน์อักษรทุกแพ็กเกจ ราคาคิดตามจำนวนหน้า (เฉพาะเนื้อหา ไม่รวมภาพประกอบ) ความยาว 250-350 หน้า A5 ขนาดฟ้อนต์ 16 หน้าละ 95 บาท ปรับแก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง (ปรับได้เนื้อหาบางส่วน ไม่ใช่เป็นการรื้อเขียนใหม่ทั้งหมด) มีบริการบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม จัดพิมพ์เล่ม ทักข้อความปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ลิขสิทธิ์งานเขียนเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์

ฟรีแลนซ์
Sarintorn

นักเขียน และพิสูจน์อักษร ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรณาธิการหนังสือเด็ก โดย สสส. ชมรมบรรณาธิการไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ถนัดงานเขียนบทความโฆษณาตามหลัก Copy Writing และบทความทั่วไป มีจุดเด่นคือ เขียนบทความกระชับ ทรงพลัง เข้าถึงใจคน ใช้ภาษาที่คนทั่วเข้าใจได้ง่าย มีผลงานเขียนหนังสือ ชื่อ "ชัดเจนเปลี่ยน"

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน