รับงาน "พิสูจน์อักษร" ทุกประเภท โดยมืออาชีพ (เคารพต้นฉบับ)

📍รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว ฯลฯ 📍ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย 📍ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ 📍ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการ) 📍ขัดเกลาสำนวนเล็กน้อย เพื่อความลื่นไหลในการอ่านมากขึ้น (เคารพต้นฉบับ) 📍ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 7 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของงาน) ราคามาตรฐาน พิสูจน์อักษร ขนาด A4 หน้าละ 20 บาท ขนาดฟ้อนต์ 16 พิสูจน์อักษร ขนาด A5 หน้าละ 10 บาท ขนาดฟ้อนต์ 16 สามารถรับงานเร่งด่วนได้ หากไม่มีคิว สอบถาม พูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงาน "พิสูจน์อักษร" ทุกประเภท โดยมืออาชีพ (เคารพต้นฉบับ)

  • 1. ตกลงราคา รับงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ดำเนินงานตามขั้นตอนพิสูจน์อักษร
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส่งงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word ลิขสิทธิ์งานเป็นของลูกค้า

พิสูจน์อักษร ขัดเกลาสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ขัดเกลาสำนวนให้สละสลวย ส่งงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word ลิขสิทธิ์งานเป็นของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Sarintorn

นักเขียน และพิสูจน์อักษร ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรณาธิการหนังสือเด็ก โดย สสส. ชมรมบรรณาธิการไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ถนัดงานเขียนบทความโฆษณาตามหลัก Copy Writing และบทความทั่วไป มีจุดเด่นคือ เขียนบทความกระชับ ทรงพลัง เข้าถึงใจคน ใช้ภาษาที่คนทั่วเข้าใจได้ง่าย มีผลงานเขียนหนังสือ ชื่อ "ชัดเจนเปลี่ยน"

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน