รับงาน "พิสูจน์อักษร" ทุกประเภท โดยมืออาชีพ (เคารพต้นฉบับ)

📍รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว ฯลฯ 📍ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย 📍ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ 📍ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการ) 📍ขัดเกลาสำนวนเล็กน้อย เพื่อความลื่นไหลในการอ่านมากขึ้น (เคารพต้นฉบับ) 📍ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 7 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของงาน) ราคามาตรฐาน พิสูจน์อักษร ขนาด A4 หน้าละ 10 บาท พิสูจน์อักษร ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท สามารถรับงานเร่งด่วนได้ หากไม่มีคิว สอบถาม พูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงาน "พิสูจน์อักษร" ทุกประเภท โดยมืออาชีพ (เคารพต้นฉบับ)

  • 1. ตกลงราคา รับงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ดำเนินงานตามขั้นตอนพิสูจน์อักษร
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส่งงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word ลิขสิทธิ์งานเป็นของลูกค้า

พิสูจน์อักษร ขัดเกลาสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ขัดเกลาสำนวนให้สละสลวย ส่งงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word ลิขสิทธิ์งานเป็นของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Sarintorn

นักเขียน และพิสูจน์อักษร ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรณาธิการหนังสือเด็ก โดย สสส. ชมรมบรรณาธิการไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ถนัดงานเขียนบทความสุขภาพ มีผลงานเขียนหนังสือของตัวเอง ชื่อหนังสือ ชัดเจนเปลี่ยน

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน