รับทำ PowerPoint นำเสนองานวิจัย การค้นคว้าอิสระ รายงาน วิทยานิพนธ์

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

รับทำ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint หลากหลายรูปแบบ เช่น นำเสนองานวิจัย การค้นคว้าอิสระ รายงานการทดลอง วิทยานิพนธ์ สอนนักเรียน เพื่อการอบรม นำเสนอโครงการ เป็นต้น รูปแบบเหมาะสมกับเนื้องานหรือตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ PowerPoint นำเสนองานวิจัย การค้นคว้าอิสระ รายงาน วิทยานิพนธ์

  • 1. ลูกค้าและฟรีแลซน์พูดคุยรายละเอียดของงาน เช่น เนื้อหา จำนวนสไลด์ ระยะเวลา การนำเสนอ สไตล์ของงาน เป็นต้น
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
งานนำเสนอ (ตามเนื้อหาของลูกค้า)฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน Presentation เป็นไฟล์ .pdf และไฟล์ .pptx จำนวน 20 - 25 สไลด์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
งานวิจัย,รายงาน,การค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์฿ 750
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน Presentation เป็นไฟล์ .pdf และไฟล์ .pptx นำเสนอเค้าโครง, นำเสนอ 5 บท


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
งานนำเสนอ (สรุปเนื้อหาเพื่อนำมาลงสไลด์)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน Presentation เป็นไฟล์ .pdf และไฟล์ .pptx แถมสคริป (ตามความต้องการของลูกค้า)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Suranchana
Suranchana

- มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัยด้านการศึกษา บทความวิจัยด้านการตลาด - มีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (IS) - มีประสบการณ์ด้านการสอน และการนำเสนอผลงาน

- มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัยด้านการศึกษา บทความวิจัยด้านการตลาด - มีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (IS) - มีประสบการณ์ด้านการสอน และการนำเสนอผลงาน

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
6 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!