รับงานตอบแบบสอบถาม + สร้าง Google Form ให้ เพื่อสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

0.0

รับงานตอบแบบสอบถามและสำรวจกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มชาวบ้านทั่วไป เพื่อตอบแบบสอบถามให้ (แบบสอบถามออนไลน์) เพื่อใช้ในงานวิจัย/ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/Thesis/งานสำรวจส่วนตัว/ธุรกิจ/SME เป็นต้น ***ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม ทางเรา ขออนุญาต ไม่รับแบบสอบถาม ที่ถามข้อมูลส่วนตัว อาทิ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่และอีเมล์*** ***ถ้าลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม Google Form ทางเราสามารถจัดทำให้ได้ ***งานเร่งงานด่วน บอกได้เลย เราสามารถทำได้** แก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานตอบแบบสอบถาม + สร้าง Google Form ให้ เพื่อสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน
  • 2. ลูกค้าส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
แบบสอบถามมีจำนวนข้อไม่เกิน 10 ข้อ / จำนวน 70 ชุด฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบสอบถามมีจำนวนข้อไม่เกิน 10 ข้อ จำนวน 70 ชุด ข้อมูลจากการสำรวจตอบแบบสอบถาม Google form


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แบบสอบถามมีจำนวนข้อมากกว่า 10 ข้อ แต่ไม่เกิน 30 ข้อ /จำนวน 60 ชุด฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

แบบสอบถามมีจำนวนข้อไม่เกิน 10 ข้อ จำนวน 60 ชุด ข้อมูลจากการสำรวจตอบแบบสอบถาม Google form


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รับสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถาม Google Form ออนไลน์฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลิงค์แบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์ ไม่เกิน 10 คำถาม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Rawipha
Rawipha

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะนวัต และการจัดการ ประวัติการทำงาน - งานคีย์เอกสารรับสมัครนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี -งานด้านข้อมูล DATA analysis Marketing ของบริษัทขนาดใหญ่ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ข้าวสาร ระยะเวลา กว่า 2 ปี ทักษะ ระดับชำนาญ - Excel Pivot Vlookup dashboard - PowerPoint presentation

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะนวัต และการจัดการ ประวัติการทำงาน - งานคีย์เอกสารรับสมัครนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี -งานด้านข้อมูล DATA analysis Marketing ของบริษัทขนาดใหญ่ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ข้าวสาร ระยะเวลา กว่า 2 ปี ทักษะ ระดับชำนาญ - Excel Pivot Vlookup dashboard - PowerPoint presentation

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!