milestone

รับทำการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D งาน E- e-learning / Presentation /นิทาน และอื่นๆ

- ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานตามที่ต้องการอย่างละเอียด - ลูกค้าตกลงเรื่องรูปแบบการใช้ภาษา เช่น ไทย/อังกฤษ เป็นต้น - ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลเนื้อหาตัวละครที่ต้องการมาเป็นไฟล์ word หรือไฟล์งานที่ สามารถแก้ไขงานได้ และฟอนต์ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน พร้อมรูปภาพเป็น ไฟล์ jpg ( ส่งมาทั้ง folder) - ดำเนินการทำงาน ใช้เวลา 5-10 ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน) - ดำเนินการทำงาน - เริ่มส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และความพึงพอใจ และปรับปรุงแก้ไข (ในขั้นตอนนี้สามารถแก้งานได้ฟรี 5 ครั้ง หากลูกค้าไม่พึงพอใจ) - ส่งมอบงานให้ลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ตัวอย่างแอนิเมชั่น: infographic1 https://drive.google.com/open?id=18oDm4ruHzxXQqTv1A9WVXn2qjwQHvw7B ตัวอย่างแอนิเมชั่น: infographic2 https://drive.google.com/open?id=1rA7nREH8Nqi_z3Am2lYAsb77HTJcx6af ตัวอย่างแอนิเมชั่น: e-learning https://drive.google.com/open?id=1B2ez97t8RpoSMsAZM6ZfG6ZNvucCTRwU ตัวอย่างแอนิเมชั่น: งานโฆษณา https://drive.google.com/open?id=1eCZBhOGJybVQMFFKBeDArBCBvRbL5AWS ตัวอย่างแอนิเมชั่น: งานนิทาน https://drive.google.com/open?id=1SZ2SCxKSrYURhWCaWlhrmWGkiX_OOJaG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D งาน E- e-learning / Presentation /นิทาน และอื่นๆ

  • 1. 1.brief - คุยกับลูกค้า เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
  • 2. 2.prepro // animatic - วาดบอร์ด / ตัวละคร ฉาก ต่างๆ โดยจะส่งเป็น อนิเมติก(แก้ไขได้ 2 ครั้งก่อนไปสู่ขั้นต่อไป)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

*เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 4000 บาทขึ้นไป* *ถ้าต้องการ เสียงพากย์ จะมีราคาเพิ่มเติม ราคาสามารถตกลงกันได้คะ ( ขึ้นอยู่กับเนื้อหางานของลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
Sunicha

Graphic Designer งานออกแบบ Artwork งานสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยประสบการณ์ กว่า 10 ปี

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน