ที่ปรึกษาการวางแผนการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (online+offline)

-คุยรายละเอียดตัวแบรนด์หรือสินค้าที่ต้องการให้เราทำแผนการตลาดให้ -วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางสื่อที่เหมาะสม -วางกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโดยรวม -เปรียบเทียบคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม -คิดจุดขาย Key message ในการสื่อสาร -หาจุดแข็ง จุดอ่อนในการทำการสื่อสารการตลาด (SWOT) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -หากต้องการให้ทำให้บางส่วนนอกเหนือจากแพ็กเกจข้างต้น สามารถพูดคุยต่อรองกันได้ภายหลังอีกครั้ง -ก่อนการเริ่มงานจะขอโทรคุยรายละเอียดก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง เพื่อให้งานตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด -หากลูกค้ามีแนวทางการทำงานอยู่แล้ว สามารถบรีฟคร่าวๆก่อนเริ่มงานได้เต็มที่ -ความต้องการพิเศษของลูกค้า สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ ก่อนเริ่มงาน -ในระหว่างการทำงาน จะอัพเดทความคืบหน้าให้ลูกค้าดูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเช็คว่าถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ -หลังจากคิดงานเสร็จ จะส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค และจะแก้ไข ปรับปรุงให้ได้อีก 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการวางแผนการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (online+offline)

  • 1. พูดคุย แลกเปลี่ยน แจ้งความต้องการ
  • 2. เราเสนอทาง หรือรูปแบบงานที่คิดว่าตอบโจทย์ความต้องการคุณ
แพ็กเกจ
Full Package
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด/ มูลค่าตลาด -เปรียบเทียบคู่แข่งของธุรกิจนั้นๆ พร้อมราคาขาย/ บริการ -วิเคราะห์หาจุดยืน/ ภาพลักษณ์/ positioning ของแบรนด์ -วิเคราะห์สินค้า/ บริการของธุรกิจ -วิเคราะห์ราคา -วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม -วิเคราะห์การทำรายการโปรโมชั่น/ กลยุทธ์อื่นในการเพิ่มยอดขาย -วิเคราะห์/ วางแผนการสื่อสารการตลาด การทำโฆษณา ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ -แผนการสื่อสารการตลาด Timeline action plan -สรุปเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณทั้งหมด (Total A&P)

Data Analysis Package
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด/ มูลค่าตลาด -เปรียบเทียบคู่แข่งของธุรกิจนั้นๆ พร้อมราคาขาย/ บริการ -วิเคราะห์สินค้า/ บริการของธุรกิจ -วิเคราะห์ราคา -วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม

Creative Package
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-วิเคราะห์หาจุดยืน/ ภาพลักษณ์/ positioning ของแบรนด์ -วิเคราะห์การทำรายการโปรโมชั่น/ กลยุทธ์อื่นในการเพิ่มยอดขาย -วิเคราะห์/ วางแผนการสื่อสารการตลาด การทำโฆษณา ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ -แผนการสื่อสารการตลาด Timeline action plan -สรุปเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณทั้งหมด (Total A&P) หมายเหตุ : การทำงานในส่วนนี้ ลูกค้าจะต้องมี Raw Data Analysis มาให้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานต่อในทิศทางเดียวกัน

ฟรีแลนซ์
Woravee

อาชีพประจำทำงานสายการตลาด ประสบการณ์กว่า 8 ปี เคยอยู่ในองค์กรมหาชน บริหารแบรนด์อันดับต้นๆ ของประเทศ เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนการตลาด/ วิเคราะห์คู่แข่ง/ วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ/ วางแผนการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย/ สำรวจแนวโน้มความต้องการของลูกค้า/ คิดจุดขายสินค้า/ ดีไซน์งาน Artwork เพื่อการสื่อสาร ฯลฯ

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน