รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

5
ขายได้ 1 ครั้ง

รับทำงานคีย์ข้อมูลทั้งไทย-อังกฤษ ลง Powerpoint, Word, Excel (สร้างสูตร, ตารางงาน, กราฟ, คีย์ข้อมูล,) ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆ - สามารถหาข้อมูลทั่วไป พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย พิมพ์จากงานเขียนหนังสือ ตามที่คุณต้องการ -ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน -ระบุใส่เลขหน้าหรือไม่ -ระบุว่าต้องบันทึกเป็นนามสกุล.doc(แก้ไขได้) หรือ.pdf(แก้ไขไม่ได้) -แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. 1.รับข้อมูลที่ต้องการให้ดำเนินงาน เช่น มีข้อมูลอะไร ต้องการให้ทำอย่างไรบ้าง ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆตามความประสงค์
  • 2. 2.พิจารณาชิ้นงาน ความยาก-ง่าย และข้อจำกัดในเรื่องของเวลาของลูกค้า
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร จากสำเนาต้นฉบับ / หนังสือ ฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสารทั่วไป "ภาษาไทย" -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 1-2วัน -ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท พิมพ์เอกสารทั่วไป "ภาษาอังกฤษ" พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง -ราคา 300 -ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน -ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF. .XLXS)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมตาราง/รูปภาพ)฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาษาไทย: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมตาราง/รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน -ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท -ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF. .XLXS)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
งานคีย์ข้อมูล Word/Excel กราฟ 1-5 กราฟ/ตาราง หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-คีย์ข้อมูล 1-3 หน้า (500ตัวอักษร) -ทำสรุปกราฟ/สรุปตาราง 1-5 ชิ้น -สร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 1-2วัน -ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF. .XLXS)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!