รับเขียน content / บทความคุณภาพ / บทวิดีโอพรีเซนเตชั่น / บทภาพยนตร์สั้น-อนิเมชั่น

- รับเขียนบทความสำหรับนิตยสาร เว็บไซต์ แฟนเพจ และสื่ออื่นๆ - บทละครสั้น / บทภาพยนตร์สั้น / บทอนิเมชั่น / บทวิดีโอพรีเซนเตชั่น - สามารถเขียนแนวไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ศิลปะ ภาพยนตร์ สุขภาพ ความสัมพันธ์ ครอบครัว การศึกษา การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการเป็นแม่ฟูลไทม์ ลูกสองคน ทำโฮมสคูล และศึกษาเพิ่มเติมด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทำให้ถนัดเป็นพิเศษในเรื่องครอบครัว แม่และเด็ก และพัฒนาการเด็กค่ะ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาและระยะเวลาในการทำงาน ปรับตามความยากของเนื้อหาและความยาวของชิ้นงานค่ะ ราคาไม่รวมการจัดหาภาพประกอบบทความค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน content / บทความคุณภาพ / บทวิดีโอพรีเซนเตชั่น / บทภาพยนตร์สั้น-อนิเมชั่น

  • 1. รับรายละเอียดงาน เนื้อหา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ความยาว ระยะเวลาการทำงาน เพื่อประเมินราคางาน
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคา 500 บาท สำหรับบทความความยาวไม่เกิน 300 คำ ราคา 800 บาท สำหรับบทความความยาวไม่เกิน 500 คำ ราคา 1500 บาท สำหรับบทความความยาวไม่เกิน 1000 คำ ราคา 5000 บาทขึ้นไป สำหรับบทวิดีโอพรีเซนเตชั่น / บทอนิเมชั่น / บทละครสั้น / บทภาพยนตร์สั้น (ราคาขึ้นอยู่กับความยาวของงาน ส่งรายละเอียดมาคุยกันนะคะ) แก้ไขงานได้ 1 ครั้งหลังจากส่งงานค่ะ

ฟรีแลนซ์
Lunchana

นักเขียนอิสระ แม่ลูกสอง จัดการศึกษาให้ลูกด้วยตนเอง เชื่อว่า 7 ปีแรกของชีวิตมนุษย์ มีผลกระทบถึงตลอดชีวิตที่เติบโตขึ้นต่อไป

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน