ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับฟังปัญหา

1.ผู้ว่าจ้างเล่าประวัติส่วนตัว พร้อมอธิบายเรื่องที่ต้องการปรึกษา(หากทราบ) 2.พูดคุย แนะนำ ให้คำปรึกษา 3.มีการกำหนดตารางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวของผู้ว่าจ้าง 4.สรุปผลการทำงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษากับผู้ว่าจ้างผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะเพื่อนให้คำปรึกษาอย่างมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ หลังจากผ่านเวลาจ้างงาน 5 วันแล้ว ยังคงสามารถให้คำปรึกษาพูดคุยได้ต่อไป ตามแต่ความสะดวกของอดีตผู้ถูกจ้าง

ฟรีแลนซ์
อุชุ

สวัสดีครับ ผม อุชุ จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท Schlumberger ในตำแหน่ง Mud logger ทำงานที่แท่นเจาะน้ำมันกลางทะเล มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ การใช้น้ำ ดิน หิน แร่ และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ยังสนใจศึกษาด้านจิตวิทยา การเงิน การลงทุน และฟุตบอลพรีเมียร์ลีค

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน