รับเขียนแบบ 3D รับถอดแบบชิ้นงาน ทดลองความแข็งแรงโครงสร้างของชิ้นงาน รับออกแบบดีไซน์กลไกต่างๆ

ประเภทงานที่ให้บริการ 1) งานถอดแบบจากชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆโดยประเมินจากรูปภาพ ข้อมูลความยาวต่างๆที่ลูกค้ามีให้ ความละเอียดงานขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 2) งานขึ้นรูปโมเดล 3D จาก drawing โดยจะต้องมีข้อมูลทั้งสามด้าน Top view , Side view , Front view โดยใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 3) งานทดสอบความแข็งแรงชิ้นงานโดยการ simulate แรงต่างๆ ความดัน เป็นต้น ผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360 4) งานออกแบบกลไกของระบบต่างๆ โดยออกแบบชิ้นส่วนทุกชิ้นและนำมาประกอบกันเป็นระบบ ผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360 5) เขียนแบบ 3D เฟืองตรงเบื้องต้น ผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ 3D รับถอดแบบชิ้นงาน ทดลองความแข็งแรงโครงสร้างของชิ้นงาน รับออกแบบดีไซน์กลไกต่างๆ

  • 1. 1.1) ส่งรายละเอียดงานในรูปแบบ drawing (Top view, Front View, Side view) 1.2) วีดีโอชิ้นงานสำหรับกรณีต้องการถอดแบบ 1.3) รายละเอียดกลไกที่ต้องการ เช่น ต้องการนำไปใช้อะไร มีการทำงานแบบไหน เป็นต้น 1.4) ข้อมูลในการทดสอบความแข็งแรง เช่น ขนาดแรง ขนาดความดัน เป็นต้น 1.5) กรณีเขียนแบบเฟืองตรงต้องมีข้อมูลเฉพาะ เช่น โมดูล จำนวนฟัน รัศมีเฟือง เป็นต้น
  • 2. ระบุระยะเวลางานที่ต้องเสร็จ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1) กรณีเขียนแบบ 3D จาก drawing --> ไฟล์ชิ้นงานชนิดไฟล์ STL , OBJ หรือแล้วแต่ชนิดไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ 2) กรณีทดสอบความแข็งแรงชิ้นงาน --> ข้อมูลการทดสอบความแข็งแรงเป็นรูปภาพสีแสดงรายละเอียดจุดแข็งแรงหรือเปราะบาง ค่า safety factor และค่าอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ 3) กรณีถอดแบบชิ้นงาน --> ไฟล์ชิ้นงานชนิดไฟล์ STL , OBJ หรือแล้วแต่ชนิดไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ 4) กรณีออกแบบกลไก --> ไฟล์ชิ้นส่วนทุกชิ้นของระบบ (STL,OBJ) , ไฟล์วีดีโอ Animation จำลองการทำงานของระบบ 5) กรณีชิ้นงานเฟืองตรง --> ตามข้อ 1,3

ฟรีแลนซ์
APISIT

เป็นนักประดิษฐ์ครับ ปัจจุบันมีผลงานอนุสิทธิบัตรอยู่ 1 อย่าง จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับ ชื่นชอบในการออกแบบประดิษฐ์ระบบเครื่องกลต่างๆ ปัจจุบันทำงานประจำในกองทัพเรือ

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
24 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน