พิสูจน์อักษรทุกชนิด (ภาษาไทย) / จัดหน้าทุกประเภท

Proofreading : พิสูจน์อักษร ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งงานต้นฉบับไฟล์ word หรือไฟล์ pdf รายละเอียด รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น เอกสารงานวิจัย บทความ ฯลฯ / แก้ไขคำผิด คำที่ใช้ซ้ำซ้อน การเว้นวรรค / รับพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ รับประกันการแก้ไขงานจนถูกต้อง สมบูรณ์ การประเมินราคาเบื้องต้น ขนาด A4 ฟอนต์ 16 pt. ราคาหน้าละ 15 บาท 100 หน้าขึ้นไป หน้าละ 11 บาท - ตรวจทานและแก้ไขเฉพาะคำที่สะกดผิด คำที่ใช้ซ้ำซ้อน การเว้นวรรค เครื่องหมาย - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย หมายเหตุ - ศัพท์ทางเทคนิค และงานด่วน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - สามารถตกลงและต่อรองราคาได้ ------------------------------------------------------------------------------------- Page layout : จัดหน้าทุกประเภท ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งงานต้นฉบับไฟล์ word และ reference รายละเอียด รับจัดหน้าหนังสือนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร วารสาร Photo book รายงานวิชาการ รายงานการประชุม ฯลฯ การประเมินราคาเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับขนาด และรูปแบบการจัดหน้า สามารถพูดคุยรายละเอียดกันก่อน เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น - ด้วยโปรแกรม Indesign, Illustrator หรือ Microsoft Word - แก้ไขฟรี 2 ครั้ง - หากมีการแก้ไขเพิ่ม +100 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรทุกชนิด (ภาษาไทย) / จัดหน้าทุกประเภท

  • 1. คุยรายละเอียด, ดู Material และประเมินราคา
  • 2. แก้ไขตามจำนวนครั้งที่กำหนด
แพ็กเกจ
Proofreading : พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขนาด A4 ฟอนต์ 16 pt. 1-100 หน้า หน้าละ 15 บาท 100 หน้าขึ้นไป หน้าละ 11 บาท - ตรวจทานและแก้ไขเฉพาะคำที่สะกดผิด คำที่ใช้ซ้ำซ้อน การเว้นวรรค เครื่องหมาย - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย - รับประกันการแก้ไขงานจนถูกต้อง สมบูรณ์ หมายเหตุ - ศัพท์ทางเทคนิค และงานด่วน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - สามารถตกลงและต่อรองราคาได้

Pagelayout : จัดหน้าหนังสือ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หนังสือนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร วารสาร รายงานวิชาการ รายงานการประชุม ฯลฯ การประเมินราคาเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับขนาด และรูปแบบการจัดหน้า สามารถพูดคุยรายละเอียดกันก่อน เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น - ด้วยโปรแกรม Indesign หรือ Illustrator หรือ Microsoft Word - รับประกันการแก้ไขงานจนถูกต้อง สมบูรณ์ - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ pdf. พร้อมพิมพ์ (Indesign/Illustrator = font create outline) หมายเหตุ - งานด่วน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - สามารถตกลงและต่อรองราคาได้

ฟรีแลนซ์
chuthathip

ประสบการณ์ทำงาน Graphic Designer 4 ปี ปัจจุบันเป็น Graphic Designer บริษัทธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในการทำรูปภาพเพื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ และบนเว็บไซต์ รวมถึงสื่อออฟไลน์ต่างๆ เช่น เมนูอาหาร ใบปลิว และนิตยสารแฟชั่น

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน