รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด ดูรูปประโยค นิยายแปลจีน/บทความ/เรื่องสั้น/และงานเขียนอื่นๆ

พิสูจน์อักษรไม่เกิน 50 หน้า คิดราคาเหมาตามตกลง -พิสูจน์อักษร -ตรวจทานคำผิด -แก้ไขความถูกต้อง -แก้ไขคำที่แปลกไปจากประโยค -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง -ช่วยเช็คการใช้คำทัพศัพท์ ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง **งานเร่ง งานด่วน คิดราคาเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด ดูรูปประโยค นิยายแปลจีน/บทความ/เรื่องสั้น/และงานเขียนอื่นๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 50-100 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 100-250 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 250 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
ดวงนฤมล

จบคณะศิลปศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน ทำการสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง มีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์จีน สื่อสารและอ่านภาษาจีนได้ เคยทำงานต้อนรับและดูแลคนจีน ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาจีน 3ปี

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน