รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด ดูรูปประโยค นิยายแปลจีน/บทความ/เรื่องสั้น/และงานเขียนอื่นๆ

0

พิสูจน์อักษรไม่เกิน 50 หน้า คิดราคาเหมาตามตกลง -พิสูจน์อักษร -ตรวจทานคำผิด -แก้ไขความถูกต้อง -แก้ไขคำที่แปลกไปจากประโยค -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง -ช่วยเช็คการใช้คำทัพศัพท์ ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง **งานเร่ง งานด่วน คิดราคาเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด ดูรูปประโยค นิยายแปลจีน/บทความ/เรื่องสั้น/และงานเขียนอื่นๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 50-100 หน้า฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 100-250 หน้า฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 250 หน้าขึ้นไป฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ถ้าต้องการให้ตรวจสอบนิยายแปล สามารถบอกได้ กระดาษ A4 ราคา หน้าละ 4.5 บาท กระดาษ A5 หน้าละ 4 บาท พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง -ปรับแก้ชิ้นงานเดิม 2 ครั้ง ส่งงานเป็น .docx หรือ .pdf ตามช่องทางที่ตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!