รับเขียนบทความ SEO คอนเทนท์ทุกประเภทเป็นภาษาอังกฤษ ลงเว็บ บล็อก เพจ คุณภาพสูง 100% unique

ตัวอย่างงาน: 1. "List Building Tactics To Build And Grow Your Email List" เป็นบทความที่เชียนลงบนเว็บไซด์ให้กับเจ้าของเว็บไซด์ https://onlineproguide.com ซึ่งท่านสามารถกดลิงค์เพื่อเข้าไปอ่านบทความได้ที่ https://onlineproguide.com/powerful-list-building-tactics/ 2. "Dog Food Guide – How To Choose The Right Dog Food" เป็นบทความที่เชียนลงบนเว็บไซด์ให้กับเจ้าของเว็บไซด์ https://dogbowwow.com/ ซึ่งท่านสามารถกดลิงค์เพื่อเข้าไปอ่านบทความได้ที่ https://dogbowwow.com/dog-food-how-to-choose-the-right-dog-food/

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความ SEO คอนเทนท์ทุกประเภทเป็นภาษาอังกฤษ ลงเว็บ บล็อก เพจ คุณภาพสูง 100% unique

  • 1. ขอให้ลูกค้าส่งประเภทของเนื้อหาที่ต้องการเขียน หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย (ถ้ามี) ความยาวจำนวนคำ Keywords ที่ต้องการเน้น ระยะเวลาที่ต้องการงานเขียน
  • 2. ส่งงานให้ลูกค้ารีวิวตามกำหนด
แพ็กเกจ
ฺBasic
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- บทความงานเขียนภาษาอังกฤษหัวข้อใดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - จำนวน 500 คำ - เป็นงานเขียนที่ไม่ได้ก๊อปปี้งานเขียนคนอื่น ไม่มีการ spin - เป็นงานเขียน 100% unique - ทำการค้นคว้าข้อเท็จจริงเพิ่อทำการเขียนให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ - งานเขียนภาษาสละสลวยและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- บทความงานเขียนภาษาอังกฤษหัวข้อใดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - จำนวน 1,000 คำ - เป็นงานเขียนที่ไม่ได้ก๊อปปี้งานเขียนคนอื่น ไม่มีการ spin - เป็นงานเขียน 100% unique - ทำการค้นคว้าข้อเท็จจริงเพิ่อทำการเขียนให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ - งานเขียนภาษาสละสลวยและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- บทความงานเขียนภาษาอังกฤษหัวข้อใดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - จำนวน 2,500 คำ - เป็นงานเขียนที่ไม่ได้ก๊อปปี้งานเขียนคนอื่น ไม่มีการ spin - เป็นงานเขียน 100% unique - ทำการค้นคว้าข้อเท็จจริงเพิ่อทำการเขียนให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ - งานเขียนภาษาสละสลวยและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

ฟรีแลนซ์
Suteepan

ได้รับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทข้ามชาติทั้งในและต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มีความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถพิเศษในการเขียนบทความและเนื้อหาคอนเท้นท์ภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน