Litigation งานว่าความ

Legal Unit มีทีมทนายที่มีประสบการณ์ทางด้านการว่าความในศาล ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือขอคำปรึกษาในเบื้องต้นได้ เรามีทนายความผู้มีประสบการณ์ และมีทักษะการว่าความคอยให้คำแนะนำท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ตรงไปตรงมา และไม่ทำให้รูปคดีของท่านเสียหายอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Litigation งานว่าความ

  • 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้น สอบข้อเท็จจริงของลูกความ
  • 2. วางแผนคดี และตกลงว่าจ้าง
แพ็กเกจ
คดีแพ่ง คดีอาญา
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บริการทางกฎหมายในหารฟ้องร้อง ต่อสู้คดี โดยราคาค่าบริการแต่ละคดี จะขึ้นอยู่กับความยากง่าย ซับซ้อนของคดี และเขตอำนาจศาล

คดีแรงงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ทีมทนายที่มีความเชี่ยวชาญในคดีแรงงาน จะให้คำปรึกษาทางคดีกับท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งในฐานะนายจ้าง และในฐานะลูกจ้าง

ดคีครอบครัว
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

คดีที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ฟ้องหย่า จัดการดูแลผู้เยาว์ ข้อตกลงก่นหารหย่าร้าง คำร้องขอตั้งผู้อนุบาล คำร้องขอตั้งผู้ไร้ความสามารถ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ฟรีแลนซ์
LegalUnit

At Legal Unit, believe in teamwork To provide our client with the industry-standard services, we have a team of experience legal counsels of various expertise. ลีกัล ยูนิต มีทีมงานทางด้านกฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
52 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน