ให้คำปรึกษา ร่างสัญญา Review สัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( Contract Review Service)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาทุกรูปแบบทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น สัญญาทางการค้า ( Commercial Agreement) สัญญาบริการ (Service Agreement) สัญญาเช่า (Lease Agreement) สัญญาจ้างพนักงาน (Employment Agreement) เป็นต้น ในการร่างสัญญานี้ Legal Unit มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานสัญญากว่า 10 ปี เคยทำงานเป็น ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายของบริษัท International ของประเทศไทยหลายแห่ง มีความรู้และประสบการณ์สำหรับกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี โดยได้เคยมีประสบการณ์ทำงานฝ่ายกฎหมายในธุรกิจ E-Commerce, E-Payment, บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น With our experience team of lawyer communicating fully in English and our expertise on business legal services, Legal Unit is confident that we can provide any services you need to do business in Thailand.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา ร่างสัญญา Review สัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( Contract Review Service)

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน หรือความต้องการในการร่างสัญญาเบื้องต้นทางข้อความ
  • 2. Legal Unit จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างสัญญา แนวทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานสัญญาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่รับรองได้ว่าจะเป็นสัญญาที่ช่วยให้ท่านไม่เสียเปรียบคู่สัญญา และเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นสัญญานี้จะช่วยให้ท่านไม่เสียเปรียบในการสู้คดี ทั้งนี้ ราคาค่าบริการ และระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย

ฟรีแลนซ์
LegalUnit

At Legal Unit, believe in teamwork To provide our client with the industry-standard services, we have a team of experience legal counsels of various expertise. ลีกัล ยูนิต มีทีมงานทางด้านกฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
33 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน