แปลไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-ไทย เอกสารกฎหมายทุกประเภท (สัญญา, เอกสารราชการ, คำพิพากษา/คำวินิจฉัย. ข้อหารือ)

มีประสบการณ์ในงานแปลเอกสารทางกฎหมายให้แก่ multi international firm มากกว่า 5 ปี จบเนติบัณฑิต และทำงานกับบริษัทต่างชาติมามากกว่า 7 ปี รับแปลเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาค่าแปลเริ่มต้นหน้าละ 250 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-ไทย เอกสารกฎหมายทุกประเภท (สัญญา, เอกสารราชการ, คำพิพากษา/คำวินิจฉัย. ข้อหารือ)

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลมาได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • 2. Legalnext ประเมินราคาค่าแปลเอกสาร พร้อมประมาณระยะเวลาเสร็จงาน และแจ้งให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นงานแปล ไทยเป็นอังกฤษ/อังกฤษเป็นไทย ต่อ 1 หน้า (ไม่เต็มหน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ราคางานแปล ไทยเป็นอังกฤษ/อังกฤษเป็นไทย ต่อ 1 หน้า (เต็มหน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
LegalNext

•ให้คำปรึกษากฎหมาย เช่น การทำธุรกิจออนไลน์ ภาษีอากร แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน •ให้คำแนะนำวางแผนธุรกิจ เช่น การทำ e-commerce, PDPA, เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์ •ร่างและตรวจทานสัญญา ไทยและอังกฤษ •แปลเอกสารทางกฎหมาย ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย •รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน