ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเอกสารทุกประเภท

0

มีประสบการณ์ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมามากกว่า 5 ปี ทั้งงานเขียนภาษาอังกฤษ, งานแปลจากไทยเป็นอังกฤษ เพื่อให้งานเขียนและงานแปลมีความถูกต้อง สามารถอ่านและเข้าใจได้ทันที (หมายเหตุ: ถ้างานต้นฉบับภาษาไทย เขียนไม่สละสลวย ก็รับบริการเรียบเรียงให้ด้วย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเอกสารทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการให้ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมต้นฉบับภาษาไทย
  • 2. Legalnext ตรวจสอบจุดที่ต้องแก้ไขของทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และต้นฉบับภาษาไทย เบื้องต้น
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นในการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่อ 1 ครั้ง฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ราคาเริ่มต้นในการบริการ ทั้งตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และความสละสลวยของต้นฉบับภาษาไทย ต่อ 1 ครั้ง฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!