ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเอกสารทุกประเภท

มีประสบการณ์ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมามากกว่า 5 ปี ทั้งงานเขียนภาษาอังกฤษ, งานแปลจากไทยเป็นอังกฤษ เพื่อให้งานเขียนและงานแปลมีความถูกต้อง สามารถอ่านและเข้าใจได้ทันที (หมายเหตุ: ถ้างานต้นฉบับภาษาไทย เขียนไม่สละสลวย ก็รับบริการเรียบเรียงให้ด้วย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเอกสารทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการให้ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมต้นฉบับภาษาไทย
  • 2. Legalnext ตรวจสอบจุดที่ต้องแก้ไขของทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และต้นฉบับภาษาไทย เบื้องต้น
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นในการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่อ 1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ราคาเริ่มต้นในการบริการ ทั้งตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และความสละสลวยของต้นฉบับภาษาไทย ต่อ 1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
LegalNext

•ให้คำปรึกษากฎหมาย เช่น การทำธุรกิจออนไลน์ ภาษีอากร แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน •ให้คำแนะนำวางแผนธุรกิจ เช่น การทำ e-commerce, PDPA, เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์ •ร่างและตรวจทานสัญญา ไทยและอังกฤษ •แปลเอกสารทางกฎหมาย ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย •รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน