Legal advisory and consultancy

5
ขายได้ 3 ครั้ง

•ให้คำปรึกษากฎหมาย เช่น การทำธุรกิจออนไลน์ ภาษีอากร แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน •ให้คำแนะนำวางแผนธุรกิจ เช่น การทำ e-commerce, PDPA, เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์ •ร่างและตรวจทานสัญญา ไทยและอังกฤษ •รับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Legal advisory and consultancy

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยส่งคำถามที่ต้องการรับบริการ พร้อมเอกสารแนบเพิ่มเติม ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • 2. Legalnext แจกแจงว่ามีงานอะไรบ้างที่จะให้บริการ และอาจสอบถามหรือขอรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นสำหรับงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ (ราคาต่อ 1 ประเด็นกฎหมาย เท่านั้น ไม่ใช่ราคาต่อ 1 คำถาม) ฿ 750
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ราคาเริ่มต้นสำหรับงานเขียนเงื่อนไขต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น legal notice, privacy policy, cookies, disclaimer เป็นต้น฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ราคาเริ่มต้นสำหรับการร่างและตรวจทานสัญญา ทั้งไทยและอังกฤษ, งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!