Legal advisory and consultancy

•ให้คำปรึกษากฎหมาย เช่น การทำธุรกิจออนไลน์ ภาษีอากร แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน •ให้คำแนะนำวางแผนธุรกิจ เช่น การทำ e-commerce, PDPA, เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์ •ร่างและตรวจทานสัญญา ไทยและอังกฤษ •รับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Legal advisory and consultancy

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยส่งคำถามที่ต้องการรับบริการ พร้อมเอกสารแนบเพิ่มเติม ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • 2. Legalnext แจกแจงว่ามีงานอะไรบ้างที่จะให้บริการ และอาจสอบถามหรือขอรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นสำหรับงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ (ราคาต่อ 1 ประเด็นกฎหมาย เท่านั้น ไม่ใช่ราคาต่อ 1 คำถาม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ราคาเริ่มต้นสำหรับงานเขียนเงื่อนไขต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น legal notice, privacy policy, cookies, disclaimer เป็นต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ราคาเริ่มต้นสำหรับการร่างและตรวจทานสัญญา ทั้งไทยและอังกฤษ, งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ .doc และ/หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
LegalNext

•ให้คำปรึกษากฎหมาย เช่น การทำธุรกิจออนไลน์ ภาษีอากร แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน •ให้คำแนะนำวางแผนธุรกิจ เช่น การทำ e-commerce, PDPA, เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์ •ร่างและตรวจทานสัญญา ไทยและอังกฤษ •แปลเอกสารทางกฎหมาย ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย •รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน