Kaizen Event 5 Day (Problem Solving)

Kaizen Event เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียง 5 วัน โดยเริ่มจากการรวมทีมงานที่เชียวชาญเฉพาะด้านแต่ละคน 5-8 คน มาร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหาแบบ Full Time จนกระทั่งปัญหาถูกแก้ไขสำเร็จ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Kaizen Event 5 Day (Problem Solving)

  • 1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมไคเซ็น 1-2 วัน
  • 2. คัดเลือกปัญหาและคัดเลือกทีมงานที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแบบ Full Time
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แก้ปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจของลูกค้าและต้นทุนของลูกค้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อบรม 1-2 วัน กิจกรรม 5 วัน รวม 7 วัน

ฟรีแลนซ์
Anusart

รับแก้ปัญหาในธุรกิจโดยใช้กระบวนการปรับปรุงแบบ Lean & 6sigma จากประสบการณ์ทำงานในธุรกิจมากกว่า 16 ปี เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านแก้ปัญหา และสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของท่านสู่ความเป็นเลิศได้

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน