ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

1.ให้คำปรึกษากฏหมายบนพื้นฐานทางวิชาการและแนวปฏิบัติจริง วิเคราะห์รูปคดี แนะนำแนวทางที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสีย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ขอรับคำปรึกษา ทั้งนี่้ผู้ขอรับคำปรึกษาจะต้องเตรียมข้อมูล หรือเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับคำปรึกษาเอง 2. รับร่าง/ตรวจสัญญาทุกประเภท พร้อมให้ความเห็นทางกฎหมาย และข้อแนะนำที่ควรปรับแก้หรือเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

  • 1. ผู้ขอรับคำปรึกษาส่งความต้องการรวมถึงรายละเอียดและข้อมูลของงานที่ต้องการขอคำปรึกษาให้ทำงาน มาทางข้อความทักแชทฟรี
  • 2. ทนายจะตอบกลับเกี่ยวกับกรอบการทำงานและระยะเวลาการทำงาน หากผู้รับคำปรึกษาตกลงที่จะให้ทนายความทำงาน ทนายความจะทำใบเสนอราคาให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อให้อนุมัติการชำระเงิน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย (รายครั้ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาและความเห็นในข้อกฎหมายประกอบข้อเท็จจริง พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ในเรื่อง กู้ยืมเงิน, ผิดสัญญา , ไฟแนนซ์, ละเมิด, เช็ค, ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท, กฎหมายแรงงาน, ลิขสิทธิ์ และอื่นๆ หมายเหตุ: อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ครั้งละ 500 บาท ราคาค่าบริการให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดีที่ขอรับคำปรึกษา โดยจะแจ้งราคาการให้คำปรึกษาก่อนเสมอครับ

รับร่าง/ตรวจสัญญาทุกประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างแรงงาน จ้างทำของ สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้างผลิต 2.จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) หนังสือร้องทุกข์ หนังสือมอบอำนาจ หมายเหตุ: ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่ 750 บาท ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน ทั้งนี้ ตามความยากง่ายของสัญญาและปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ ข.จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา (สำหรับธุรกิจ) ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,500 บาท

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ฟ้องคดี ทำคำให้การสู้คดี คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป กู้ยืมเงิน สัญญาเช่า ซื้อขาย เช็ค ฉ้อโกง หมิ่นประมาท คดีแรงงานเรียกค่าชดเชย ฯลฯ 2.ยื่นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท คดีร้องจัดการมรดก คดีร้องขอต่างๆ หมายเหตุ: ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่ 10,000 บาท ตามความยากง่ายของรูปคดีและปริมาณของเอกสาร และอาจจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยทนายจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ ข.คดีอื่น ๆ และอัตราค่าบริการ สอบถามได้นะครับ ค.สามารถดำเนินการให้ได้ทันที

ฟรีแลนซ์
Chayan

สวัสดีครับ ผมนายชยันต์ กุลวงษ์ โดยทั่วไปคนจะเรียกว่าทนายหนุ่ม จบการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสบการณ์ในการว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ลิขสิทธฺิ์ แรงงาน ภาษีอากร ครอบครัว มรดก รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน