ทำหนังสือทวงถามบอกกล่าวสัญญาทุกประเภท คดีจัดการมรดก ร่างพินัยกรรม

5
ขายได้ 4 ครั้ง

เกียรตินิยมอันดับสอง คณะนิติศาสตร์ จบเนติบัณฑิตไทย มีใบอนุญาติว่าความถูกต้องถามกฎหมายค่ะ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน หรือปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา เช่น การกู้ยืมเงิน การทำสัญญา การจ้างงาน การจัดการมรดก หมิ่นประมาท ฉ้อโกง หรือผิดสัญญาต่างๆ 2. ตรวจหรือร่างหนังสือทวงถามบอกกล่าวทุกชนิด(notice) เช่น หนังสือทวงหนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญาทุกประเภท อื่นๆ 3. ตรวจหรือร่างพินัยกรรม , ร่างสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าชื้อ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาเช่า สัญญาจำนำจำนอง อื่นๆ 4. รับทำคดีไม่มีข้อพิพาทยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดอื่นๆ ต้องดูเป็นกรณีตามระบบออนไลน์ของศาลค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำหนังสือทวงถามบอกกล่าวสัญญาทุกประเภท คดีจัดการมรดก ร่างพินัยกรรม

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆทิ้งไว้ค่ะ ทางเราจะตอบกลับเร็วที่สุด
  • 2. ตกลงรายละเอียดขั้นตอนระยะการทำงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
คดีจัดการมรดก฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. พูดคุยรายละเอียดข้อเท็จจริง ชี้เเจงรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินงาน 2.ดำเนินการตั้งแต่เริ่มยื่นคำร้องต่อศาลตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ราคาไม่รวมค่าฤชาธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีถ้ามีค่ะ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ร่างพินัยกรรม ร่างหนังสือทวงถามบอกกล่าว ร่างสัญญาทุกประเภท฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. พูดคุยรายละเอียดข้อเท็จจริง และความต้องการของผู้ว่าจ้างค่ะ 2. หลังจากส่งมอบงานรอบแรก ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้อีก 2 ครั้งค่ะ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 3. ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์งานแบบ PDF ฉบับเสร็จสมบูรณ์ 4. ผู้ว่าจ้างจะได้รับเอกสารต้นฉบับ 1 ฉบับ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ฟรีค่ะ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!