จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมวางแผนภาษีและระบบบริษัท

0.0

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน โดยเราจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการให้แก่ท่านในทุกขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวนความสะดวกให้แก้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนภาษี และระบบบริษํท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมวางแผนภาษีและระบบบริษัท

  • 1. ให้คำปรึกษา พูดคุยรายละเอียดกับลูกค้า
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้าจนครบถ้วน
แพ็กเกจ
฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวการจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน การวางแผนภาษีและการวางระบบบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนทั้งหมดให้แก่ลูกค้า ยื่นเอกสารและติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแทนลูกค้า จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้แก่ลูกค้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Benjamat
Benjamat

ทนายความ ผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความและทนายความรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเฉพาะด้าน (การวางแผนภาษี) มีประสบการณ์การจัดการบริหารองค์กรระดับบริษัทจำกัด มากกว่า 5 ปี

ทนายความ ผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความและทนายความรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเฉพาะด้าน (การวางแผนภาษี) มีประสบการณ์การจัดการบริหารองค์กรระดับบริษัทจำกัด มากกว่า 5 ปี

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
9 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!