ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH,รับรองเอกสาร(Notarial Services)

ร่างพินัยกรรมและสัญญาประเภทต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและไทยในฉบับเดียวกัน ครอบคลุมและชัดเจน ถูกต้องและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย รับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารี notary public (Notarial Services)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH,รับรองเอกสาร(Notarial Services)

  • 1. ตกลงรายละเอียดและราคา
  • 2. ลูกค้าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
พินัยกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Last will EN-TH
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พินัยกรรมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สัญญาประเภทต่างๆ เช่นสัญญาเช่า ซื้อขาย กู้ยืม สิทธิเหนือพื้นดิน EN-TH
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สัญญาประเภทต่างๆ เช่นสัญญาเช่า ซื้อขาย กู้ยืม สิทธิเหนือพื้นดิน ทั้งกาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
jina

นิติศาสตร์บัณฑิต, เนติบัณฑิตไทย, ทนายความ, ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (notarial service attorney)

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน