แปลเอกสารและหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

รับแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยทุกประเภทโดยล่ามและนักแปลมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโรงงาน ทั้งด้าน QC, KAIZEN และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการโรงงาน หนังสือสัญญา เอกสารด้านเทคนิค ฯลฯ โดยนักแปลและล่ามที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 (1級)และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 20 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารและหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

  • 1. (สำหรับงานแปลเอกสาร) กรุณาส่งไฟล์เพื่อประเมินราคาและเวลาในการแปลแล้วจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อจะทำการประเมินได้อย่างถูกต้อง ต้องรบกวนขอเอกสารที่มีความขัดเจน สามารถอ่านได้
  • 2. (สำหรับงานแปลเอกสาร) เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว จะเริ่มทำการแปล และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในบางกรณีอาจจะขอสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแปล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

กรณีงานแปลเอกสาร ลูกค้าจะได้รับไฟล์แปลเอกสารเป็นภาษาไทย (PDF) หากลูกค้าต้องการเป็นไฟล์ประเภทอื่น สามารถร้องขอได้ สำหรับราคางานแปลเอกสารต่อหน้า จะขึ้นอยู่กับตัวอักษรและขนาดกระดาษ หากเป็น A4 เต็มแผ่นจะอยู่ที่ 800 - 1,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่เต็มแผ่นอาจจะนับรวมกับหน้าอื่น เพื่อนับเป็น 1 หน้า สำหรับระยะเวลาในการส่งมอบ ขอตกลงเป็นกรณี ๆ ไป

ฟรีแลนซ์
Pornthip

แปลเอกสารรวมถึงหนังสือ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยล่ามและผู้แปลที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 (1級)

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน