Translation EN-TH & TH-EN ราคากันเอง

รับแปลบทความและเอกสารประเภทต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท ต่อ 1 หน้า *คุณลูกค้าสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้ ไม่ใช้บริการก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Translation EN-TH & TH-EN ราคากันเอง

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาให้ลูกค้า พร้อมแจ้งโค้ดส่วนลด (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับแปลบทความและเอกสารต่างๆ 1. แปลเอกสารอังกฤษ - ไทย ราคา 250 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 2. แปลเอกสารไทย - อังกฤษ ราคา 280 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 *ในกรณีที่มีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ราคาเฉลี่ย คือ 250 บาท ต่อหน้า (เพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม) *ระยะเวลาในการดำเนินงาน ไม่เกิน 3 วัน *ส่งงานเป็น pdf , docx หรือตามที่ลูกค้าต้องการ *หลังจากที่ส่งงาน แก้ไขให้ฟรีจนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจ ภายใน 5 วันหลังจากที่ส่งงานเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
Lalita

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะที่ทำได้ดี คือ แปลภาษา ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย และสามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน