คุยง่าย งานเร็ว แก้ได้จนพอใจ แปลภาษาไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย

- ประสบการณ์การแปลภาษากว่า 15 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถแปลภาษาคลอบคลุม ทั้งในส่วนของ บทความทั่วไป บทความวิชาการ บทภาพยนตร์ รายงานการประชุม เอกสารทางธุรกิจ รายละเอียดสินค้า - ประสบการณ์การใช้ภาษากับเจ้าของภาษาในองค์กรใหญ่กว่า 10 ปี ทำให้สามารถแปลภาษาให้เข้ากับบริบท และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี - ราคาเริ่มต้นหน้าละ 150 บาท (มีส่วนลดทุกๆ 5 หน้า และ 10 หน้าขึ้นไป) สามารถรอรับงานแปลได้เริ่มต้นภายใน 24 ชั่วโมง สามารถพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ครับ ยินดีให้บริการครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คุยง่าย งานเร็ว แก้ได้จนพอใจ แปลภาษาไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อคุยรายละเอียดงาน พร้อมส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาและระยะเวลา
  • 2. ทางฟรีแลนซ์ ส่งรายละเอียดราคาและระยะเวลาในการส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
S Package (2 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

S Package 2 หน้า ราคา 150 บาทต่อหน้า โดยประเมินจาก 1. ต้นฉบับภาษาไทย Font Angsana News ขนาด18 (เว้นขอบ 1 นิ่ว) 2. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Font Calibri ขนาด12 (เว้นขอบ 1 นิ้ว) คุณลูกค้าสามารถเลือกรับผลงานเป็น .doc หรือ .pdf ได้ตามสะดวก

M Package (5 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

M Package 5 หน้า ราคา 140 บาทต่อหน้า โดยประเมินจาก 1. ต้นฉบับภาษาไทย Font Angsana News ขนาด18 (เว้นขอบ 1 นิ่ว) 2. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Font Calibri ขนาด12 (เว้นขอบ 1 นิ้ว) คุณลูกค้าสามารถเลือกรับผลงานเป็น .doc หรือ .pdf ได้ตามสะดวก

L Package (10 หน้าขึ้นไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

L Package 10 หน้าขึ้นไป ราคา 130 บาทต่อหน้า โดยประเมินจาก 1. ต้นฉบับภาษาไทย Font Angsana News ขนาด18 (เว้นขอบ 1 นิ่ว) 2. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Font Calibri ขนาด12 (เว้นขอบ 1 นิ้ว) คุณลูกค้าสามารถเลือกรับผลงานเป็น .doc หรือ .pdf ได้ตามสะดวก

ฟรีแลนซ์
Issara

- จบปริญญาตรี Petroleum Engineering Chulalongkorn University - มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษามากกว่า 15 ปี - ตรวจสอบงานก่อนส่งมอบอย่างมีคุณภาพจนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน