รับทำงานด้าน GIS การทำแผนที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และอื่น ๆ

ขายได้ 2 ครั้ง
5.0

1.รับทำแผนที่ในรูปแบบ shp., kml., kmz., jpeg., และอื่น ๆ 2.รับ Digitize map ในทุก ๆ อัตราส่วนตามที่ต้องการ 3.รับปรับแก้ค่าพิกัดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 4.รับวิเคราะห์ดัชนีต่าง ๆ เช่น NDVI, NDSI, NDWI 5.รับงานวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทาง GIS เช่น วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม วิเคราะห์ความเสี่ยง 6.รับจัดทำฐานข้อมูลให้อยู่ในรูป shapefile **ทางเรายินดีเก็บรักษาและดูแลไฟล์งานให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการรับงาน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำงานด้าน GIS การทำแผนที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และอื่น ๆ

  • 1. 1.พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด และขอบเขตของงานที่ต้องการ เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
  • 2. 2.ตกลงรายละเอียด พร้อมเสนอราคา และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน

แพ็กเกจ ราคา รับทำงานด้าน GIS การทำแผนที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และอื่น ๆ

แผนที่ทั่วไป

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. แผนที่ที่ลูกค้าต้องการ เช่น แผนที่แสดงขอบเขตต่าง ๆ ฯลฯ (เริ่มต้น 350 บาท) 2. งาน Digitize มาตราส่วนแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า (เริ่มต้น 500 บาท) 3. งานจัดฐานข้อมูลงานด้าน GIS (เริ่มต้น 400 บาท) 4. งานปรับแก้ค่าพิกัดตามความต้องการของลูกค้า (เริ่มต้น 300 บาท) ***ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขอบเขตของงาน***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ปรึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS เช่น วิเคราะห์ความเหมาะสม หรือปัจจัยเสี่ยงของแต่ละพื้นที่

฿1,300
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. แผนที่และข้อมูลแสดงความเหมาะสมในรูปแบบ shp., kml., kmz., csv., xlsx., jpeg ฯลฯ 2. ปรึกษางานด้าน GIS รวมถึงจัดทำรายงานตามความต้องการของลูกค้า 3. จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ Excel และ shape file ***ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขอบเขตของงาน***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ปรึกษา/วิเคราะห์ดัชนีต่าง ๆ เช่น NDVI, NDSI, NDWI ฯลฯ

฿1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพดาวเทียมที่วิเคราะห์ดัชนีต่าง ๆ รวมถึงคำนวณปริมาณเนื้อที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. แผนที่แสดงผลดัชนีที่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อย 3. จัดทำรายงานตามความต้องการของลูกค้า


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!