รับฟัง ให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นเพื่อนคู่คิด เปลี่ยนทุกข์ให้กลับมาสุข และยิ้มได้อีกครั้ง

0

ท่ามกลางความยุ่งยากในใจ ล้วนเป็นพันธนาการที่ทำให้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก มันแปรปรวน จนบางครั้ง พยายามหาทางออกครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ไม่สำเร็จสักที ในบางครั้งเราต่างต้องการพื้นที่ปลอดภัย มีใครสักคนที่พร้อมนั่งเคียงข้าง รับฟังเรื่องราว เหล่านั้นของเรา เราจึงพร้อมทำหน้าที่นั้น เพื่อทำให้เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้ง เราจึงพร้อมให้บริการ - รับฟังอย่างใส่ใจ พร้อมเป็นที่ปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาความสัมพันธ์ เรื่องครอบครัว สามีภรรยา คู่ชีวิต คนรัก เพื่อน เป็นต้น - ปรึกษาปัญหาด้านอารมณ์ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า อยากคิด ทำร้ายตนเอง และโรคทางจิตเวช - ปรึกษาเพื่อการเลิกสารเสพติด หรือ Harm Redection - ปรึกษาด้านความหลากหลาย และความลื่นไหลทางเพศ การรับรู้ตนเอง และการปรับตัว - ปัญหาอื่น ๆ การศึกษา -วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) สาขาวิชาเอก จิตวิทยาคลินิกและชุมชน ประสบการณ์ - ทำงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาในโรงพยาบาล มากกว่า 6 ปี - ผ่านการคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษา และดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีีปัญหาสุขภาพจิต มากกว่า 400 ราย - วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับฟัง ให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นเพื่อนคู่คิด เปลี่ยนทุกข์ให้กลับมาสุข และยิ้มได้อีกครั้ง

  • 1. นัดหมายวันและเวลาในการรับบริการ
  • 2. ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และกติกาในการให้ และรับบริการ
แพ็กเกจ
บริการปรึกษา 1 ชั่วโมง ฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ... - การรับฟัง และให้คำปรึกษา เพื่อการเข้าใจปัญหา นำไปสู่การหาวิธีการจัดการกับปัญหาร่วมกัน ซึ่งในกระบวนการให้คำปรึกษามุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นวางแผน และ่รวมจัดการหาแนวทาง ร่วมกัน ตามบริบท ของแต่ละท่าน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการปรึกษา สำหรับนักเรียน และนักศึกษา (อายุไม่เกิน 22 ปี) 1 ชั่วโมง ฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เพื่อให้เด็กนักเรียน และนักศึกษา เข้าถึงบริการได้งายขึ้น โดยท่านจะได้รับบริการในการรับฟัง ประเมิน คัดกรอง สภาวะจิตใจ ความเครียด ปัญหาที่รบกวนจิตใจและการดำเนินชีวิต ร่วมวางแผน และหาทางออกร่วมกัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!