ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเสมือนเพื่อนคู่คิด รับฟัง เรียนรู้ และทำความเข้าใจปัญหาไปด้วยกัน

5
ขายได้ 6 ครั้ง

ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถเล่าปัญหาความไม่สบายใจของตนเองให้คนใกล้ตัวฟังได้ หรือเล่าแล้วอาจส่งผลกระทบให้ทั้งตนเองและคนใกล้ชิดเกิดความไม่สบายใจมากกว่าเดิม ดังนั้นการปรึกษากับนักจิตวิทยาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความไม่สบายใจลงได้ โดยการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและรักษาความลับของผู้รับบริการตามหลักจรรยาบรรณ รับฟังอย่างใส่ใจโดยปราศจากการตัดสิน เสนอแง่คิดมุมมองที่กว้างขึ้น เสริมทักษะในการรับมือกับปัญหา และร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงให้คำแนะนำในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรักษาต่อ - ปรึกษาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ เช่น เรื่องครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน - ปรึกษาเรื่องชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต - ปรึกษาปัญหาทางอารมณ์จิตใจ เช่น เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล - ปรึกษาปัญหาอื่นๆ ประวัติการศึกษา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ - ประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักจิตวิทยาทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 5 ปี - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเสมือนเพื่อนคู่คิด รับฟัง เรียนรู้ และทำความเข้าใจปัญหาไปด้วยกัน

  • 1. นัดหมายวันและเวลาในการรับบริการ
  • 2. ทำข้อตกลงในการบริการร่วมกัน
แพ็กเกจ
บริการให้คำปรึกษา 60 นาที฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับฟังปัญหา: ได้ระบายความรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่สามารถพูดกับใครได้ โดยเรื่องราวที่พูดคุยกันจะถูกเก็บเป็นความลับตามหลักจรรยาบรรณ - ทำความเข้าใจปัญหา: ช่วยให้ทราบสาเหตุและที่มาของปัญหา - ให้ข้อเสนอแนะ: ช่วยสำรวจและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้เข้มแข็งขึ้น - แนวทางจัดการปัญหา: “ไม่มีทางแก้ไขปัญหาใดที่เป็นสูตรตายตัวที่ใช้ได้สำหรับทุกคน” ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการวางแผนรับมือหรือจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตของผู้รับบริการแต่ละท่าน จึงมีวิธีที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการคัดกรองและประเมินด้านอารมณ์จิตใจ 45 - 60 นาที฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- กรณีที่เกิดความสงสัยว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับตนเองในขณะนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร หรือควรไปพบแพทย์แล้วหรือไม่ การทำแบบคัดกรองจะช่วยประเมินอาการต่างๆเหล่านี้ว่าอยู่ในระดับใด และควรทำอย่างไรต่อไป -ผู้ให้บริการจะเลือกแบบคัดกรองที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ เช่น แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า แบบคัดกรองภาวะวิตกกังวล และแบบคัดกรองความเครียด -ให้คำแนะนำหรือแนวทางการจัดการปัญหาเบื้องต้น ที่เหมาะสมสอดคล้องไปกับผลการประเมิน -ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลต่างๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!