รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

รับทำงานคีย์ข้อมูลทั้งไทย-อังกฤษ ลง Powerpoint, Word, Excel (สร้างสูตร, ตารางงาน, กราฟ, คีย์ข้อมูล, *ยกเว้น VBA*) ระยะเวลาดำเนินงาน: 1-2 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. รับข้อมูลที่ต้องการให้ดำเนินงาน เช่น มีข้อมูลอะไร ต้องการให้ทำอย่างไรบ้าง ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆ
  • 2. ตกลงรายละเอียดงาน ประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาษาไทย: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 1-2วัน -ราคาเริ่มต้น 250 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ภาษาอังกฤษ: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 2-3วัน -ราคาเริ่มต้น 350 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word/excel/ppt และ pdf** **งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ**

พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาษาไทย: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน -ราคาเริ่มต้น 400 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท ภาษาอังกฤษ: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 3-7วัน -ราคาเริ่มต้น 500 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 25 บาท **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word/excel/ppt และ pdf** **งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ**

พิมพ์เอกสาร จากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาษาไทย: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 3-7 วัน -ราคาเริ่มต้น 600 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 30 บาท ภาษาอังกฤษ: -พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมสูตร/สมการ/ตาราง/รูปภาพ) -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง -ระยะเวลาในการทำงาน 3-7 วัน -ราคาเริ่มต้น 700 บาท -ส่วนเกินหน้าละ 35 บาท **รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word/excel/ppt และ pdf** **งานด่วนคิดราคา x2 ของงานปกติ**

ฟรีแลนซ์
Thunyaluk

พนักงานบริษัท รับทำงานคีย์ข้อมูลทั้งไทย-อังกฤษ ลง Powerpoint, Word, Excel (สร้างสูตร, กราฟต่างๆ หรือลงข้อมูลอื่นๆ) ภายใน 1-2 วันตามขนาด,ปริมาณ และความยากง่ายของงานค่ะ

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน