milestone

Excel VBA, Excel Macro, Excel automation, สูตร Excel

Exel Macro, Excel VBA, Excel Automation, สูตร Excel รับเขียน Project ตามความต้องการ สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการ ทำระบบ Automation ของเอกสาร ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบลำดับการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel VBA, Excel Macro, Excel automation, สูตร Excel

  • 1. ประชุมพูดคุยรายละเอียดความต้องการ
  • 2. สร้างโฟลวการทำงารของ Excel แล้วส่งให้ลูกค้า Approve
แพ็กเกจ
Save pack
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Excel file(s) VBA Source code Manual การใช้งานและข้อควรระวัง

Intermediate
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

Excel file(s) VBA Source code Manual การใช้งานและข้อควรระวัง Flow การทำงานของ Macro Specification sheet

Custom
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แพคเกจสำหรับมาโครที่มีความซับซ้อนสูง เชื่อมต่อฐานข้อมูล หรือทำงานร่วมกับซอฟแวร์อื่นๆ Excel file(s) VBA Source code Manual การใช้งานและข้อควรระวัง Flow การทำงานของ Macro Specification sheet

ฟรีแลนซ์
ธนพล

ประสบการณ์เป็นวิทยากรสอน Exel basic, Advance ภายในองค์กร พัฒนาระบบการทำงานให้บริษัทในเครือ Mitsubishi ในการทำ Excel ที่ใช้งานกับเครื่อง CNC, ทำโปรเจคให้กับบริษัทในเครือ Toyota เป็นทั้ง Tester และ Developer ในการทำโปรเจค Excel VBA , พัฒนาระบบ CRM ด้วย Excel และ Access สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน