PHONICS FOR KIDS BY KRU PEE (สอนภาษาอังกฤษ Online)

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้น้องๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการประสมคำภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนแบบ Phonics - เรียนสนุก มีกิจกรรม เกมให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้ที่เรียน - ไฟล์เอกสารแบบฝึกหัด PDF พร้อมใช้งานออนไลน์ - ปลูกฝังให้น้องๆ รักภาษาอังกฤษ อุปกรณ์การเรียนของน้องๆ - เพื่อความสะดวก ควรใช้ iPad หรือ Tablet ที่สามารถเขียนได้ค่ะ (หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งได้เพื่อออกแบบกิจกรรม เกมที่ไม่ต้องใช้ดินสอได้ค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ PHONICS FOR KIDS BY KRU PEE (สอนภาษาอังกฤษ Online)

  • 1. สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร Phonics ที่ครูสอนค่ะ
  • 2. วัดระดับน้องๆ ว่าเหมาะที่จะเรียน Level ระดับไหน เพื่อเลือกระดับที่เหมาะกับน้องที่สุดค่ะ
แพ็กเกจ
Single Session
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คอร์สเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

Double Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คอร์สเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตกชั่วโมงละ 400 บาท

Super Save Package
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คอร์สเรียน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตกชั่วโมงละ 350 บาท

ฟรีแลนซ์
Peera

PHONICS FOR KIDS BY KRU PEE - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประสบการณ์สอน Phonics สำหรับเด็ก ระยะเวลากว่า 9 ปี

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน