รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

1. รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ /งานวิจัย รายงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด คือ บทที่1-5 2. รับทำ อวช. (เอกสารทางวิชาการ) ปรับระดับ ของข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ 3. รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

  • 1. คุย Concept และขอบเขตงานเบื้องต้นกับลูกค้า
  • 2. พูดคุยรายละเอียดของงานที่จะทำ พร้อมให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
รับทำวิจัย/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-งานวิจัยที่ลูกค้าจ้าง 5 บทหรือเป็น กรณีที่ลูกค้า ลูกค้าจะได้งานไฟล์ word และ PDF - ยินดีรับปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัยที่มีปัญหาไม่ผ่าน อัตราค่าบริการเริ่มต้น - กรณีงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/อวช. บทที่ 1 3,000 บาท บทที่ 2 5,000 บาท บทที่ 3 5,000 บาท บทที่ 4 6,000 บาท บทที่ 5 3,000 บาท ***ราคาดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน (กำหนดไว้ 30 วัน) และความยากง่ายของงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
กฤตเมธ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทำวิจัยทุกสาขา วิทยานิพนธ์ ทำแบบสอบถาม อินโฟกราฟฟิค

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
30 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน