รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

ขายได้ 64 ครั้ง
4.9

1. รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ /งานวิจัย รายงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด คือ บทที่1-5 2. รับทำ อวช. (เอกสารทางวิชาการ) ปรับระดับ ของข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ 3. รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

  • 1. คุย Concept และขอบเขตงานเบื้องต้นกับลูกค้า
  • 2. พูดคุยรายละเอียดของงานที่จะทำ พร้อมให้คำปรึกษา

แพ็กเกจ ราคา รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

รับทำวิจัย/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการ

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-งานวิจัยที่ลูกค้าจ้าง 5 บทหรือเป็น กรณีที่ลูกค้า ลูกค้าจะได้งานไฟล์ word และ PDF - ยินดีรับปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัยที่มีปัญหาไม่ผ่าน อัตราค่าบริการเริ่มต้น - กรณีงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/อวช. บทที่ 1 3,000 บาท บทที่ 2 5,000 บาท บทที่ 3 5,000 บาท บทที่ 4 6,000 บาท บทที่ 5 3,000 บาท ***ราคาดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน (กำหนดไว้ 30 วัน) และความยากง่ายของงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะความยากง่ายของงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!