ฐานข้อมูล VFP FoxPro

เริ่มงานใหม่ หรือ แก้ไขงานเก่า โดย VFP / FoxPro งานบัญชี เขียนต่อยอด บัญชี Express งานคิดคอมมิชชั่น งานวางแผนและควบคุม การผลิต ครบวงจร ทุกงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ฯลฯ ตามสั่ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฐานข้อมูล VFP FoxPro

  • 1. ศึกษาความต้องการ ของผู้จ้าง
  • 2. พูดคุย เพื่อ ตอบรับ / ขอปรับปรัง / หรือ ความต้องการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้จ้างจะได้รับ โปรแกรม Setup 1 ชุด การอบรมการใช้ กับ operator 8 ชม. ให้คำปรึกษ่าได้ 08.00 22.00น

ฟรีแลนซ์
กฤษดา

การศึกษา - ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมไฟฟ้า สหรัสอเมริกา การทำงาน ผู้จัดการโรงงาน งานพัฒนาโปรแกรม - ใช้ Visual FoxPro ในการบริหารงานข้อมูลในการบริหารงานผลิต งานวางแผน และควบคุมการผลิต งาน Free Lance FoxPro เช่น โปรแกรมปิดงบบัญชี โปรแกรม MLM - COMMISION อื่นๆ ตามความต้องการของผู้จ้าง

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน