รับทำโมเดล 3d Character/3d Print /Product /3d อื่นๆ

รับทำและออกแบบคาแรคเตอร์ 3d คน สัตว์ สิ่งของ Product แบบสมจริง และ Sd น่ารัก สำหรับงาน Animation / Game / Presentation / 3d Print และอื่นๆ ขั้นตอน 1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม ส่งข้อมูลงาน ภาพแบบงานและสไตล์งานที่ต้องการมาให้ 2. สรุปรูปแบบงานที่ต้องการก่อนลงมือทำจริง 3. ลงมือทำงานตามแบบที่สรุปไว้ 4. ส่งงานให้ตรวจสอบ + ติดต่อแก้ไขงาน 5. ส่งไฟล์งานจริง ราคาและเวลาการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ลูกค้าติดต่อสอบถาม ข้อมูลก่อนได้ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาและเวลาการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และการติดต่อประสานงาน - ถ้าไม่มีแบบ ต้องการให้ออกแบบให้ คิดค่าออกแบบเพิ่มเติม - ถ้าต้องการไฟล์ .FBX พร้อมทำการริกกระดูกคาแรคเตอร์ คิดราคาเพิ่ม และใช้เวลามากขึ้น (ขึ้นกับความยากง่ายของงาน) - ในกรณีที่เป็น 3d Print ทางผู้ทำ ทำแต่เพียงตัวไฟล์ดิบส่งให้เท่านั้น ไม่ได้ปริ๊นตัววัตถุจริงให้นะครับ **สำหรับงานเกม - ถ้าต้องการ LOD คิดเงินเพิ่มตามจำนวนและคุณภาพที่ต้องการ - PBR Shader คิดราคาเพิ่มเติมตามความยากง่ายของงาน ลูกค้าติดต่อสอบถาม ข้อมูลก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำโมเดล 3d Character/3d Print /Product /3d อื่นๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของตัวงานที่อยากได้ ตัวอย่างงานที่อยากได้ และแบบตัวละครหรือโมเดลที่ลูกค้ามีอยู่
  • 2. หลังตกลงการจ้างงาน และตรวจสอบรายละเอียดของงานแล้ว เริ่มทำโมเดลจริงให้ทันที
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (แก้ไขในขอบเขต ไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเยอะมากเกินไปจากแบบเริ่มต้น ไม่เพิ่มองค์ประกอบอื่นใหม่เข้ามาทีหลัง) - เสร็จงานลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพ .jpeg .psd หรือไฟล์ตัวงาน 3d (.obj .fbx ,stl) ตามลูกค้าแจ้ง

ฟรีแลนซ์
Montri

รับทำงาน และรับให้คำปรึกษาทางด้านงาน 3d และ Games มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน