รับทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอนและการเรียนต่อทุกระดับชั้นและงานทางด้านเชิงวิทยาศาสตร์

0

1. Formal presentation, 2. Infographics for research 3. พิมพ์งานและลงข้อมูล 4. วิเคราะห์ผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 5. Portfolio and Resume 6. รับเขียนและแปลบทความเชิงวิทยาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย (ราคาและวันที่ส่งงาน ประเมินตามความยากง่ายของเนื้องาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอนและการเรียนต่อทุกระดับชั้นและงานทางด้านเชิงวิทยาศาสตร์

  • 1. คุยรายละเอียดและรูปแบบของงานเกี่ยวกับงานที่ต้องการให้ทำ
  • 2. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของงานที่ต้องการให้ทำ
แพ็กเกจ
ช้า ๆ ไดพร้าเล่มงาม฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ชิ้นงานในรูปแบบไฟล์ PDF PNG JEPG หรืออื่น ๆ ตามการตกลง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ด่วนจี๊ ไปรษณีย์จ๋า฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชิ้นงานในรูปแบบไฟล์ PDF PNG JEPG หรืออื่น ๆ ตามการตกลง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
พัชนา
พัชนา

- เรียนจบปริญญาโทสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Thesis จบเขียนเล่มเป็นภาษาไทย - สามารถแปลบทความจากวารสารหรือผลงานตีพิมพ์จากุข้อมูลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเรียบเรียงข้อมูลได้ - สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างกราฟข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

- เรียนจบปริญญาโทสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Thesis จบเขียนเล่มเป็นภาษาไทย - สามารถแปลบทความจากวารสารหรือผลงานตีพิมพ์จากุข้อมูลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเรียบเรียงข้อมูลได้ - สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างกราฟข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!