รับทำข้อมูลนำเสนอโครงการ จัดทำรายงาน และ presentation เสนองาน ร่างเอกสารทางการ

รับทำข้อมูลนำเสนอโครงการ จัดทำรายงาน และ presentation เสนองาน ร่างเอกสารทางการ - ช่วยออกแบบหัวข้อการนำเสนอ - ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเรียบเรียง - จัดทำรายงานตามหัวข้อที่ต้องการ - จัดเตรียม presentation สรุปภาพรวมของเนื้อหาที่จัดทำรายงาน - จัดทำ Feasibiliy study ตามแนวทางและสมมุติฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - เหมาะสำหรับการทำข้อมูลเชิงวิจัย / ธุรกิจ / วิชาการ - สามารถช่วยคุณคิดและดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างต้องการเพื่อให้ได้รับผล สำเร็จร่วมกัน - สามารถคอมเม้นท์และปรับแก้ระหว่างทำงานร่วมกันได้ - ผู้รับจ้างจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเอแบคด้วยเกียรติบัตร Honor และทำงานในด้านการจัดซื้อ โลจิสติก และงานบริหารงานโครงการ รวมถึงงานในระดับบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานแต่ละส่วนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำข้อมูลนำเสนอโครงการ จัดทำรายงาน และ presentation เสนองาน ร่างเอกสารทางการ

  • 1. พิจารณาขอบเขตการดำเนินการ รวมถึงมูลค่าโดยรวมของงาน
  • 2. พิจารณาความคาดหวังของผลงานที่จะได้รับ
แพ็กเกจ
ประเภทรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้น 10 หน้าแรก : 400 บาท ระยะเวลา 3-5 วัน หน้าที่ 11-20 : หน้าละ 40 บาท ระยะเวลา 7-10 วัน มากกว่า 20 หน้า : หน้าละ 35 บาท ระยะเวลา 15-20 วัน สิ่งที่ได้รับ 1.ไฟล์งาน 1 ชุด (pdf, word) 2. สามารถแก้ไขเนื้อหาหลังจัดทำฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง หมายเหตุ : 1. ค่าค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หัวข้อละ 150-200 บาท (กรณีข้อมูลที่ให้น้อย) 2.งานด่วนมีค่าเร่งด่วนเพิ่มเติม 50% ของมูลค่างานปกติ

ใส่ข้อมูลและสร้างรูปแบบตาราง excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ใส่ข้อมูลและสร้างรูปแบบตาราง excel ราคาเริ่มต้น 250 บาทได้ชุดข้อมูล 50 ชุดข้อมูล (1 ชุดข้อมูล = ข้อมูลแกน x และ y) เพิ่มชุดข้อมูลราคาชุดข้อมูลละ 5 บาท ระยะเวลาจัดทำ 1-2 วัน - ทำสรุป และประมวลผลเพื่อนำไปใช้งาน ค่าออกแบบ ตารางเพิ่มเติม 50 บาท ต่อการสรุปผลหนึ่งหัวข้อ/ชุดข้อมูล - ทำกราฟจากชุดข้อมูล กราฟละ 150 บาท ระยะเวลา 1 วัน สิ่งที่ได้รับ 1.ไฟล์งาน 1 ชุด (excel) 2. สามารถแก้ไขเนื้อหาหลังจัดทำฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 1 ครั้ง (ไม่รวมการแก้ไขระหว่างทำงาน)

ประเภท Presentation นำเสนอ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Presentation ราคาเริ่มต้น 10 หน้าแรก : 350 บาท ระยะเวลา 1-2 วัน หน้าที่ 11-20 : เพิ่มหน้าละ 35 บาท ระยะเวลา 5-7 วัน มากกว่า 20 หน้า : เพิ่มหน้าละ 30 บาท ระยะเวลา 7-10 วัน สิ่งที่ได้รับ 1.ไฟล์งาน 1 ชุด (pdf,ppt หรือ pptx) 2. สามารถแก้ไขเนื้อหาหลังจัดทำฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง หมายเหตุ : 1. ค่าค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หัวข้อละ 150-200 บาท (กรณีข้อมูลที่ให้น้อย) 2.งานด่วนมีค่าเร่งด่วนเพิ่มเติม 50% ของมูลค่างานปกติ

ฟรีแลนซ์
Pattarapong

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ABAC Honor certificate - รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี - ช่วยเสนอแนะแนวทางการนำเสนอข้อมูลเพื่อความเหมาะสม

03/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน